Magyar Lakatosmesterek Lapja, 1912 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1912-07-07 / 28. szám

Mindenféle Motorokat I szállít és üzembe helyez: I Bratmann Emanuel t Budapest, VI., Gyár-utca 6. szám. Ragasz nélküli felül világító 6 I nel j 'ZÁ felszerelve több helyen látható. Bratmann Emaunel Budapest, VI., Gyár-utca 6. szám. EHRLICH GYULA ES Ш SZERSZÁMNAGYKERESKEDÉS BUDAPEST, VII, AKÁCFA-UTCA 59. SZ. (a RAPPOLD NÁNDOR cég bejegyzett tulajdonosai). Telefon: 49—45. sürgönyeim: „Brunola“. SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK, MŰSZAKI CIKKEK, ÜZEMSZÜKSÉGL. ANYAGOK, MÉRŐESZKÖZÖK MŰSZEREK, CSISZOLÓARÚK. 1912 julius 7. MAGYAR LAKATOSMESTEREK LAPJA flrntíit/PÍI sik bordázott kivitelben, csaknem tel­iül UlUVty jesen fehér színben. A4—5 mm. vastag mühelyablakok céljaira, 6—7, 8 és 10 mm. vastag minden­féle felülvilágítóhoz; 15—30 mm. vastag padozatok céljaira. Mindenütt a legjobbnak és szilárdságban felülraulhatatlannak bizonyult. Fuvott és préselt kivitelű üreges, kiváltható üvegtégla (törv. védve) veranda, télikert, kioszk, előtető, fürdő, kórház, jéggyár, jég­verem, erjesztŐKamra, palackozópince, vágóhíd, pályaudvar, mozdonyszin, ipartelep stb. ablakaihoz, fényátbocsátó falfelületeihez és boltozataihoz. Üvegtetőcserép sik és hornyolt, minden alakban. Padozati Üveglap, drótbéléssel és e nélkül, különféle kiképzésben, nagyságban és 15 40 mm. vastagságokban. Nyersüveg, sik és bordázott. Fényképcsésze üvegből. Jelzóüveg. vas-1 utak részére. Védőüveg vizállasmutató készülékhez. Üveg­betű, cégtáblához és egyéb feliratos táblához stb. stb. Eladó betegség miatt egy tiz segédre teljesen felszerelt iakatosműhely szerszámmal együtt, jó üzletkörrel. Esetleg bérbe Is kiadó. Ugyanitt több kész takaréktűzhely jutányosán eladó. Bővebb fölvilágosítást nyújt Kovács István, Budapest, Vili. kér., Kisfaludy-utca 23. szám. 294. Szabadalmazott ablak gyártására egy előkelő vasszer­kezeti gyár intelligens, lehetőleg ipariskolát végzett, minden tekintetben önállóan működő vezetőt keres, ki a kalkuláló­ban s a vevőkkel való érintkezésben is jártassággal bir. Ajánlatok „Szabadalom“ jelige alatt a kiadóba kéretnek. 322. Halálozás miatt eladó vidéken egy jó hírnevű, 32 év óta fennálló lakatosműhely a legmodernebb felszereléssel. Kitűnő vidék uradalmi, vasúti megrendelések, öt emberre éven át megfelelő, munka. A műhely a házzal egvütt is eladó Bővebb fölvilágosítást nyújt Szokola Lajos fodrász, Tolna-Tamási. 324. Egyengető táblát keres megvételre 3—400 kgr. súlyban Tóth Kálmán, Rákospalota, Imre-utca 47. 314. Eladó betegség miatt egy jóforgalmú vidéki lakatosüzlet teljes felszereléssel. Esetleg haszonbérbe is kiadó. Cim a kiadó­ban megtudható. 315. Eladók sajtolt szekrényű zárakhoz való stancnik, hozzávaló alni, rigli és más darabokkal, igen olcsón, továbbá kamarazár- stancnik, modern munka. — Maár Lajos és Testvére cégnél, Nagyváradon. 276. Művezetői állást keres 29 éves, nős, iskolázott, intelligens csoportvezető; kilenc éves külföldi gyakorlata (Berlin 2 év, Hamburg 7 év) révén járatos mindennemű vasszerkezeti, rács, üzleti portálok és műhelyrajzok elkészítésében. Cime: Otto Gia- none, Hamburg 22. Glückstrasse 58. 326. Mayer Lajos kirakat- és üzletfelszerelési válla­lata Budapest, VIII., Aggteleki-u. 17 Azonnal és rendkívül mérsékeli árban szállítja lakatosoknak szakmája külön­legességeit. — Költségvetés díjmentes! Autogén hegesztéseket jutányosán elvállal Turbucz Pál lakatosmester Budapest, VII., Nyár-u. 5 Felelős szerkesztő és laptulajdonos : NÉZSAI R. PÁL. Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Szerkesztőségi hivatalos órák hétfő és szombat kivételével minden hétköznap délelőtt. Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék