Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1913 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam. Magyar Journal des Horlogers Hon- Faclizeitung der Ungarischen Uhrmacher grbis et Hongroise Joaillerie :: und Ungarisches Juwelengewerbe:: Megjelenik minden hó 1. és 15-én = Erscheint am 1. u. 15. jeden Monats Előfizetési ára: 1 évre 12 kor., Ve évre 6 kor. Budapest, Vili., Nap-utca IO, I. 5. 5SS&ÍS! Az ékszeripari részt szerkeszti: CSERJESI KÁROLY ötvösipari skolai tanár. Főmunkatárs : FÓGEL GYULA A szerkesztésért felelős: NAGY LÁSZLÓ főszerkesztő. Munkatársak: BÁLLÁ JÓZSEF dr. és SCHWARZ ZSIGMOND Préselt ezüst és alpacca monogram - mok raktáron különféle nagyságban Mindennemű vésések. Az Összes nemesi címerek gyűjteménye és hiteles leírása nálunk megtekint- ^ hető. Hirschler és Frömel vésnök! műterme Budapest, IV., Semmelweis-utca 11. 1 elefon : 94—40. Nagy választék ezüst sarkokban, veretek címkék és mindennemű préselésekben bőrdíszmű-árukra, ^ könyvekre és kasettákra. Alapos Külföldön szerzett gaz­dag tapasztalatai folytán ajánlja magát a tisztelt órás urak jóakaratába. Pontos szállítás! —Ral I Arany és ezüst zsebóratoK-készítő [ GoreczKy Milliós Budapest,V1L, Síp-utca 13, földszint Mindennemű javítások, továbbá aranyozás, ezüstözés és oxidálás a legszebb kivitelben. Jutányos árak ! ii rüder Löwy Wien, I., Wollzeile Nr. 14" Arany-, ezüst-, acél- és fém-zsebórák nagyválasztékú raktára. Chronographok, chronometerek és ismétlő - órák. ülönlegesség: Schaffhausen, Omega, RosKopf, Moeris szabadalma. SANDOZ & CIE., CHÉZARD. „Viktoria“ és ..Energie“ ébresztő zsebórák. Telefon : 169—59. Telefon : 169—59. F * j X _ • ar anylánckészítö és aranyműves ri6ulällQ6r Armin BDD1PE5Í, Ilii. kerület, Dohány-utca 2. sz. (Dob-utca sarok). Készít niindennemü aranyláncokat a legízlésesebb kivitelben. Állandó raktár láncokban, amulet-függelékekben és medaillonokban. : Teljes versenyképesség! = Vtr Kívánatra választékot küldök. Első ügyletnél ajánlatok kivántatnak. ■ brillánsárú-különlegességek nagyban. Wien, VII 2., Stiftgasse

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék