Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1915 (17. évfolyam, 1-23. szám)

1915-01-01 / 1. szám

1915. 1. szám. MAGYAR ÓRÁSOK SZAKLAPJA 1 Schober Ferenc óratokkészítö Budapest, IV., Vármegye-utca 3. sz. K észít mindennemű új tokokat aranyból és ezüstből, valamint azok javítását eszközli. Azonkívül elfogad mindenféle aranyo­zást, ezüstözést, nikkelezést és acéltokok kizárólagos feketítését svájci mód szerint. Vidéki megrendelések jutányosán, pontosan és gyorsan eszközöltetnek. Hat elsőrendű kitüntetés tulajdonosa. Az 1900 iki párisi kiállításon szintén elsőrendű kitüntetést nyert. .. Alapíttatott 1874. évben. Kitüntetve! Kitüntetve! Neuwald Samu aranylánc- és aranyárúgyár Budapest, VII., Dob-u. 6, II. Készít a szakmába vágó minden munkát a leg­szebb és legjutányosabb kivitelben. Specialista angol- és óra­karkötőkben. Vidéki megrendelések a leggyor­sabban és legpontosabban esz­közöltetnek. Telefon 57—76. aranyműves és ékszerész Kohn Lalos BUDAPEST, VII., Klauzál-utca 31. Elvállal mindennemű ékszerjavítást, aranyozást, :: ezüstözést, oxidálást és drágaköfoglalást :: TÄ~ Gyors és pontos Kiszolgálás. Fischer Jakab és Fia arany-ékszeráró-készítök és nagykereskedők (Cégtulajdonos : Fischer Ödön) BUDAPEST, VII. ken., Síp-utca 6. szám. Állandó éhszerraktár. ffármarns Jakab ékszerész Budapest, VII. kér., Rombach-utca 5. szám. Készít mindennemű platina-, arany- és ezüstékszer-különlegességeket a legfinomabb kivitel­ben. Speciálista francia hálós munkákban. Állandó ékszerraktár. Megrendelések pon­tosan és vidékre postafordultával eszközöltetnek. Rajzokat kívánatra vidékre is küldök. Ifi. VEISZ J. ékszer­nagykereskedö Budapest, VII., Dohány-u. 5. (Rákóczi-út 8.) Legjobb bevásárlási forrás ékszer-, arany- és ezüstárúkban. — Kívánatra választékot küldök újdonságokból.— Első ügyletnél ajánlatok kívántainak. — Megbízások gyorsan és franko. Telefon I69—73 Arany Iá nckészítő | Telefon I69-73 Specialista külföldi lánc- és karkötő mintákban. ______ __ _ ____ TS belőtt UNGÁB & Vidéki meg­rj bizásokat pontosan eszközöl. Budapest, VII. kér., Rombacii-utca 12. szám. ífn Polacsek Henrik müesztergályos :: Budapest VII., Dessewffy-utca 25-27 Nagy választék valódi ébenfa- és kigyófabotokban. Csontjavítások és BÍo^aXijesitteS" fiz órások És Ékszerészek szállítója. Készít mindennemű arany- és ezüstékszer árúkhoz tokokat, : valamint fiókberendezéseket : KÍNÁL BÉLA ÉKSZERTOKKÉSZITŐ BUDAPEST, IV., HAJÓ-UTCA 5 Díszmű-munkák, minta-kazet­ták és kirakat-állványok gyorsan és Ízléses kivitelben Órajavító műhely órások és ékszerészek részére! Lichtmann Sámuel órás Ismétlő, ütő és és mindenfajta finomabb és komplikált órák alapos javítása. Vidéki megbízásokat gyorsan és lelkiismeretesen teljesít Budapest, VI. kér., j Szent László-út 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék