Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1916 (18. évfolyam, 1-23. szám)

1916-01-01 / 1. szám

1916. 1. szám. MAGYAR ÓRÁSOK SZAKLAPJA /f Schober Ferenc óratokkészitö Budapest, IV., Vármegye-utca 3. sx. K észít mindennemű új tokokat aranyból és ezüstből, valamint azok javítását eszközli. Azonkívül elfogad mindenféle aranyo­zást, ezüstözést, nikkelezést és acéltokok kizárólagos feketítését svájci mód szerint. Vidéki megrendelések jutányosán, pontosan és gyorsan eszközöltetnek. Hat elsőrendű kitüntetés tulajdonosa. Az 1900 iki párisi kiállításon szintén elsőrendű kitüntetést nyert. — Alapittatott 1874. évben. — Kohn Lajos és ékszerész BUDAPEST, VII., Klauzál-utca 31. Elvállal mindennemű ékszerjavítást, aranyozást, :: ezüstözést, oxidálást és drágaköfoglalást :: Gyors és pontos Kiszolgálás. 'SkH Nemesfémeket beváltó és ötvényezö intézet. Roessler Louis Wien, VII., Neustifftgasse 119. Sürgönyeim: Refinery Wien. Telefonszám: 38II5. és 38I69. Elad ezüstöt, aranyat, platinát minden finomságban és alakban. Bevált ezüst-, arany- és platinatartalmú vakarékot, törmeléket, köszörüléket, hátralékot stb. Bárkivel versenyképes. Vakarék-malom. Henger- és huzalmű. FÜRST J. és TARSA furniturista Budapest, VII., Dob-utca 5. sz. a. Csakis elsőrendű alkatrészek és műszerek. Olcsó árak. Gyors és pontos kiszolgálás. Pécsi orsz. kiállításon állanti ezüst érem. Londoni magyar kiállításon nagy arany érem. KRAUSZ TESTVÉREK műötvösök és aranyművesek BUDAPEST, IV. Kér., Haris-bazár = Specialistáit antiK éKszerekben. ===== Javítások a legjutányosabban. Nagy raktár mindennemű antik ékszerekben. Toronyórákat gy,árt Richai:d L,iebli,ng w • ••••••• a becsi cs. kir. kereske­delmi törvényszék hites szakértője és becsüse —--------­Wien 13,10, Speisingerstrasse 66. Készít órákat templomok, városházak, kastélyok, kaszárnyák, iskolák, gyárak stb. részére a legújabb kivitelben, a legjobb szerkezettel és villamos felhu- zóval. Községek részére templom- és toronyóra javításokat részletfizetésre is eszközöl. Tervezet díjtalan. Kérdezösküdésnél elégséges az egyszerű vázlat és méret. Ifj. VEISZ J. Budapest, VII., Dohány-u. 5. (Rákóczi-út 8.) ékszer­nagykereskedö Legjobb bevásárlási forrás ékszer-, arany- és ezüstárukban. — Kívánatra választékot küldök újdonságokból.— Első ügyletnél ajánlatok kívántainak. — Megbízások gyorsan és franko. Telefon 169—73 Aranylánckészitő Telefon 169—73 Specialista külföldi lánc- és karkötö- mintákban. ____ «^»3 Ezelőtt & J Vidéki meg­bízásokat pontosan eszközöl. Budapest, VII. kei'., Rombach-utca 12. szám. Polacsek Henrik müesztergályos :: Budapest VII., Dessewffy-utca 25-27 Nagy választék valódi ébenfa- és kigyófabotokban. Csontjavítások és gyorsan teljesítetnek. Kz órások és ékszerészek szállítója. Készít mindennemű arany- és ezüstékszer árúkhoz tokokat, : valamint fiókberendezéseket : KÍNÁL BÉLA ÉKSZERTOKKÉSZITŐ BUDAPEST, IV., HAJÓ-UTCA 5 Díszmű-munkák, minta-kazet­ták és kirakat-állványok gyorsan és ízléses kivitelben Órajavító műhely Ismétlő, ütő és és mindenfajta finomabb és komplikált órák alapos javítása. Vidéki megbízásokat gyorsan és lelkiismeretesen teljesít órások és ékszerészek részére! Lichtmann Sámuel Órás, s "en1PifáSszió-"a? 25!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék