Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1917 (19. évfolyam, 2-20. szám)

1917-02-01 / 2. szám

XíX. évfolyam. Budapest, i9l/, február 1, Journal des Hogers Hongrois el Joalllerle llongrolse Fachzeitung der Ungarischen Uhrmacher :: und Ungarisches Juwelengewerbe :t Megjelenik minden hó 1. és 15-én = Erscheint am 1. u. 15. jeden Monats Előfizetési ára: 1 évre 12 kor., V2 évre 6 kor. éskiadóhitafa9. Budapest, Vili., Nap-utca 10. SZ., I. 5. L9minufrnatiSn Főmunkatárs : FÓGEL GYULA A szerkesztésért felelős : NAGY LÁSZLÓ főszerkesztő. Munkatársak: WEINBERGER MÓR «< SCHWARZ ZSIGHOND Az Országos Órás-Szövetségben tömö­rült kartársak szükségleteiket csak azon cégeknél fedezik, a melyek hirdetnek a Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeriparban Alapos munka ! KUlföldön szerzett gaz­dag tapasztalatai folytán ajánlja magát a tisztelt órás urak jóakaratába. Pontos szállítás! Arany és ezüst zsebóratok-készítő Goreczky Miklós Budapest, VIL, Síp-utca 13, földszint. Lelkiismeretes kiszolgálás ! Mindennemű javítások, továbbá aranyozás, ezüstözés és oxidálás a legszebb kivitelben. Jutányos árak ! rüder Löwy Wien, I., Wollzeile Nr. 14 Arany-, ezüst-, acél- és fém - zsebórái nagyválasztékú raktára. Chronographok, chronometerek és ismétlő • érák ülönlegesség * ScKa.ffHa.usen, Omega, R.osKopf, tfoeris szabadalma. SANDOZ & CIE., CHÉZARD. Viktoria“ és ..Energie“ ébresztő zsebórák.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék