Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1917 (19. évfolyam, 2-20. szám)

1917-02-01 / 2. szám

1917. 2. szám. MAGYAR ÓRÁSOK SZAKLAPJA 17 Schober Ferenc óratokkészitö Budapest, IV., Vármegye-utca 3. sz. K észít mindennemű új tokokat aranyból és ezüstből, valamint azok javítását eszközli. Azonkívül elfogad mindenféle aranyo­zást, ezüstözést, nikkelezést és acéitokok kizárólagos feketitését svájci mód szerint. Vidéki megrendelések jutányosán, pontosan és gyorsan eszközöltetnek. Hat elsőrendű kitüntetés tulajdonosa. Az 1900 iki párisi kiállításon szintén elsőrendű kitüntetést nyert. ——Alapfttatott 1874. évben. ^. Kohn Lajos és ékszerész BUDAPEST, VII., Klauzál-utca 31. Elvállal mindennemű ékszerjavítást, aranyozást, :: ezüstözést, oxidálást és drágaköfoglalást :: T®' Gyors és pontos Kiszolgálás. 'Si Nemesfémeket beváltó és ötvényezö intézet. Roessler Louis Wien, VII., Neustifftgasse 119. Sürgönyeim: Refinery Wien. Telefonszám: 38115. és 38I69. Elad ezüstöt, aranyat, platinát minden finomságban és alakban. ezüst-, arany- és platinatartalmú vakarékot, törmeléket, köszörüléket, hátralékot stb. Bárkivel versenyképes. Vakarék-malom. Henger* és huzalmü. fiókgyár BLUDENZ (Vorarlberg) az első és legnagyobb Roskopf óragyár a Schweizban, készít minden kivitelben és fémben System Roskopf-órákat és ezüst cil. sav. órákat 18-l2'" nagyságban, valamint lapos cil. órákat, minden fémben, kivitelben és nagyságban. Határozottan a legversenyképesebb árak, nagy fogyasz­tóknak legolcsóbb forrás. Vezérképviselö a magyar korona államai részére: Büchler Lajos Budapest, VII., Elemér-utca 16. sz. oi FÜRST J. és TÁRSA furniturista Budapest, VII., Dob-utca 5. sz. a. Csakis elsőrendű alkatrészek és műszerek. Olcsó árak. Gyors és pontos kiszolgálás. Pécsi orsz. kiállításon állami ezüst érem. Londoni magyar kiállításon nagy arany érem. KRAUSZ TESTVÉREK műötvösök és aranyművesek BUDAPEST, IV. Kér., Haris-bazár = Specialisták antik ékszerekben. = Javítások a legjutányosabban. Nagy raktár mindennemű antik ékszerekben. ToronyórákatgyirtRichard üeb|in9 w ———— — a becsi cs. kir. kereske­delmi törvényszék hites szakértője és becsüse — Wien 13/10, Speisingerstrasse 66. Készít órákat templomok, városházak, kastélyok, kaszárnyák, iskolák, gyárak stb. részére a legújabb kivitelben, a legjobb szerkezettel és villamos felhu- zóval. Községek részére templom- és toronyóra javításokat részletfizetésre is eszközöl. Tervezet díjtalan. Kérdezősködésnél elégséges az egyszerű vázlat és méret. Óraláncok nagyban OTTO HENDL, WIEN VII., Neubaugasse Nr. 63. Legolcsóbb beszerzési forrás fém- és bóróraláncokban valamint bőrórakarkötőkben. SCHEID G. A. Arany-, ezüst-vakarék és választó intézete. Ékszeralkatrészek gyára Budapest, VII., Holló-utca 6. Arany- és ezüstötvények gyártása minden törvényszabta finomságban. Mindennemű sajtolások, galériák, chatonok, golyók stb. Finom arany, ezüst és platina salétromsavas ezüst és aranyak eladása. Galv. aranyozási, ezüstözési és tűzaranyozási műterem. Arany- és ezüst-tüzpróbák kivitele. Vakarék, köszörülék, fényképészeti és galvántechnikai hátra­lékok, továbbá arany, ezüst, aranyvegyülék, arany- és ezüst­fonadékok, érmek, platina stb. kidolgozása és beolvasztása. Schweiz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék