Magyar Órások Szaklapja és Magyar Ékszeripar, 1918 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1918-01-01 / 1. szám

£ XX. évfolyam. Budapest^ 1918. január 1. Megjelenik minden hó 1. és 15-én Erscheint am 1. u. 15. jeden Monats Magyar Hair a Magyar Órások Országos Szövetségének és a Budapesti Órásipartestületnek hivatalos lapja journal des Korlogers Hongrois el loalllerle Hongroise Fachzeitung der Ungarischen Uhrmacher :: und Ungarisches Juwelengewerbe :: Amtliches Organ des Landesverbandes ungarischer Uhrmacher und :: der Gewerbekorporation der Budapester Uhrmacher : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL I BUDAPEST, VIII., NAP-UTCA 10. telefon: JÓZSEF REDAKTION UND ADMINISTRATION : 52—00. FELELŐS SZERKESZTŐ : telefon: NAGY LÁSZLÓ JÓZSEF 52-00. ELŐFIZETÉSI ÁR : 1 ÉVRE 12 KOR., i/2 ÉVRE 6 KOR. HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT. Gottlieb mauser Wieniii Hauptstrasse W Ver langen, Sie Preisliste1. Alapos munka ! Arany és ezüst zsebóratok-készítő Lelkiismeretes kiszolgálás ! Külföldön szerzett gaz­dagtapasztalatai folytán ajánlja magát a tisztelt órás urak jóakaratába. Pontos szállítás ! Goreczky Miklós Budapest,VII., Síp-utca 13, földszint. Mindennemű javítások, továbbá aranyozás, ezüstözés és oxidálás a legszebb kivitelben. Jutányos árak ! Legújabb Óraüvegvédő!! Urania a legjobb óraüvegvédő, Urania a mutatókat mozgásukban nem akadályozza, Urania nagy ellentállóképességű, Urania szép kivitelű. Kapható az összes óranagykereskedöknél és órakellékeseknél. Hermann Braun, XVII., Syringgasse 16, Wien.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék