Magyar Sütők Lapja, 1938 (36. évfolyam, 1-21. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XXXVI. ÉVFOLYAM BUDAPEST 19.18. JANUÁR 1 1. SZÁM SHagyar Sütők £a* £ (UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG) A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai A Magyar áütők Országos Szövetségének hivatalos lay Megjelenik minden hó I-én és 15-én. Főszerkesztő : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: 134-978. STEINEK GYULA A Magyar Sütők Országos Szövetsége elnöke Felelős szerkesztő : STEINE R LÁSZLÓ VVWWWVWSAAA/WWWVWVWWVN. A /WVWWWV Fafütésű kémr iK 14.— P 7.— P 3.50 P 600 lei 300 dinár SZENTUZELESRE való átalakítása ügyében © forduljon bizalommal STEINER ANDOR Budapest, VII1. kér., Kenyérmező-utca 1. sütőipari berendezési vállalatához (Kákóc/.i-ut sarok) Tekton: 130 - 49? V^A/WWWVWVA/VWS/Wl^WSA/WW Batdö-y. ú\ e.s<zte*vd'ái kevesebb gonddal, több eredménnyel kíván a Maay-az Síiták £a^{a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék