Magyar Szesztermelő, 1935 (38. évfolyam, 1-12. szám)

MAGYAR SZESZTERMELŐ A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI SZESZTERMELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MŰSZAKI TÁRSSZERKESZTŐ : HÉRICS#TÓTH JENŐ DR. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : RÉDLY GYULA 1935 MŰSZAKI ROVATVEZETŐ : TAXNER KÁROLY DR. HARMINCNYOLCADIK ÉVFOLYAM T ARTALOMJ EGYZ É K. Oldal Egyesületi és hivatalos közlemények. Igazgatóválasztmányi gyűlések ...................................2, 54, 77,91 Közgyűlés...................................................................................... 5 A mezőgazdasági szeszfőzdék termelése............10, 18, 26, 34, 58, 66, 73 Pótkeretkiosztás .................................................................. 13, 102 A mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adójának kérdése ........ 14 A mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adójának kivetése ........ 21 Hirdetmény az új mezőgazdasági szeszfőzdék engedélyezés iránti kérelmek tárgyában............................................... 26 Rendelet a szeszfőzdék kereseti adójáról ............................... 29 Pótkeretkiosztás és a mezőgazdasági szeszfőzdék termelése 37 Tömeges keretvisszabocsátás — újabb pótkeretkiosztás ........ 45 Megszűnt a szeszmérőórák javításának monopóliuma .......... 46 Felhívás a burgonya és cukorrépa vizsgálati minták bekül­désére ................................................................................ 70 Az 1935/36. évi szesztermelési keret megállapítása ................ 98 A mezőgazdasági szeszfőzdék üzemellenőrzésének megszer­vezése ................................................................................ 102 Jelentés az egyesület 1934/35. évi működéséről ..................... 103 A „Magyar Szesztermelő“ Írói pályázata ....................... 86, 97 Cikkek és műszaki közlemények. Ábrámovszky János dr. : Néhány megjegyzés és az új mező- gazdasági szeszfőzdék mikénti felállításához és felszere­léséhez ................................................................................ 22 A szeszmérőgépekben felmerült hibák, a szeszmérőgépek ki­tisztítása és az adóval terhelt szeszek megsemmisülése 61 Benedek László dr.: A cukorrépa cukortartalma 1934-ben .. 57 — A burgonya keményítőtartalma 1934-ben.................... 57 Glaser Géza: A burgonyamoslék etetése................................. 7 — A szeszgyártás mezőgazdasági előnyei és a mosléketetés 24 — Benzinpótló anyag használata motoroknál.................. 30 —t A benzinbehozatal csökkenésének eszközei ................ 65 — Szeszadóleszállítás és a motorszesz forgalmának eme­lését kérik a csehországi mezőgazdasági szesztermelők 66 — A nyersolaj motorok terjedésének közegészségügyi hát­rányai.................................................................................. 81 Hérics-Tóth Jenő dr.: Különböző szemesek malátája ............ 5 — Német vélemény az erjesztőkádakról ......................... 8 — Az aktív szenek .................................. 14 — Mennyi cukor kell az élesztőgyártásnál a legnagyobb élesztőnyeredékhez .......................................................... 14 Oldal Hérics-Tóth Jenő dr.: Baktériumdiasztázok ipari jelentő­sége a keményítőtartalmú anyagok feldolgozásánál .. 23 — Német előírások a motorszesz minőségére és vizsgálati módszereire ...................................................................... 31 — Cefrék habzásának eloszlatása újabb eljárással .......... 33 — Franciaország szesztermelése és borászata .................. 40 — A német szeszmonopol közgazdasági politikája .......... 47 — A moslék vegyi összetétele és moslékokozta betegségek 48 — Keletkezik-e kénsav a szeszes és egyéb erjedéseknél ? A kénessav és sói jelentősége az erjedési iparban 62,70, 81 — Fehérjepótló anyagok a’ takarmányozásnál ................ 72 — Tudnivalók a melászmoslékról ....................................... 82 — Az enzimek vegyi összetétele ....................................... 83 — Baktériumdiasztázok a szesziparban ........................... 95 — Szesznemesítő készülék. Oxyesterator ......................... 97 Hoyos Miksa gróf : Helyzetkép a mezőgazdasági szesziparról 53 (Hoyos Miksa gróf elnöki megnyitó beszéde a Mező- gazdasági Szesztermelők Országos Egyesülete igazgató­választmányi gyűlésén.) — Egyesült erővel a mezőgazdasági szeszipar megmentésére 89 (Hoyos Miksa gróf megnyitó beszéde az igazgató­választmány november 5-i gyűlésén.) Molnár Dezső Géza: A csicsókafeldolgozás fontosabb mű­fogásai ................. 32 Pawlowsky Zsigmond: Az élesztőcefre szűrésének megoldása 24 — Az erjedés megfigyelése a mezőgazdasági szeszfőzdékben 39 Pernetzky Béla dr.: Mezőgazdasági szeszgyárvezető biztosítása és felmondási ideje........................................................... 57 Rédly Gyula: 1935 ...................................................................... 1 — Pótkeretkiosztás ....................................................... 13, 102 — A mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adójának kivetése 21 — Pótkeretkiosztás és a mezőgazd. szeszfőzdék termelése 37 — Tömeges keretvisszabocsátás — újabb pótkeretkiosztás 45 — Megszűnt a szeszmérőórák javításának monopóliuma 46 — Az új szesztermelési évad problémái............................ 69 — Németország szövetkezeti szeszfőzdéket létesít ...... 85 — A mezőgazdasági szeszipar időszerű kérdései .............. 90 Szász Gyula dr.: Habgátló anyagok alkalmazása a cukorrépa feldolgozásánál................................................................... 94 Szinyey-Merse Jenő dr.: Szinyey-Merse Jenő dr. képviselőházi beszéde a bor és szesz kérdéseiről ............................... 105 Taxner Károly dr.: Nagy-Británnia erjedési ipara, V—VI... 6, 15 — A nyerscukor szeszgyári feldolgozása .........................v> 38 — A fertőzés fészkeinek kiküszöbölése a cukrosítóból és hűtőrendszerek ......................................................... 56, 64

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék