Magyar Szesztermelő, 1938 (41. évfolyam, 1-12. szám)

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI SZESZTERMELÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MŰSZAKI TÁRSSZERKESZTŐ : HÉRICS#TÓTH JENŐ DR. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : RÉDLY GYULA 1938 NEGYVENEGYEDIK ÉVFOLYAM MŰSZAKI ROVATVEZETŐ: TAXNER KÁROLY DR. T ARTALOMJ EG YZ É K. Oldal Egyesületi és hivatalos közlemények. Tagsági felhívás a mezőgazdasági szesztermelőkhöz .. 2 A pótkeretkiosztás eredménye és a mezőgazdasági szeszfőzdék termése ......................................... 2, 81 Mezőgazdasági szesztermelői nagygyűlés...................... 3 Az új szeszadó törvényjavaslat-tervezetnek a mező- gazdasági szeszipart érdeklő legfontosabb parag­rafusai ..................................................................... 5 A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egyesületének felterjesztése ................................ 8 Igazgatóválasztmányi gyűlések ........ 19, 25, 69, 96, 122 Rendes közgyűlés ............................................................. 21 Rendkívüli közgyűlés .............................................. 28, 140 Újonnan engedélyezett mezőgazdasági szeszfőzdék ... 33 Rendelet a mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adójáról 35 Pótkeretkiosztás és a mezőgazdasági főzdék termelése 36 Szeszgyári burgonya fuvardíjkedvezménye .................. 36 Hirdetmény új mezőg. szeszfőzdék engedélyezése iránti kérelmek tárgyában ............................................. 41 Pótkeretkiosztás eredménye ........................................... 44 Szeszárkiegészítés ............................................... 49, 65, 105 A mezőgazdasági szeszfőzdék termelése, pótkeret­igénylés ........................................................... 59 A szeszegyedáruságról szóló törvényjavaslatnak a mező- gazdasági szeszipart érintő legfontosabb parag­rafusai ..................................................................... 71 A szeszegyedáruságról szóló törvény végrehajtási uta­sításának a mezőgazdasági szesztermelőket érdeklő fontosabb paragrafusai .......................... 91 Kedvezményes szeszgyári üzemellenőrzés ...................... 99 Felhívás a burgonya- és cukorrépavizsgálati minták beküldésére ............................................................. 99 Pótkeret kiosztás ....................... 100 Szesztermelési és értékesítési szaktanács ...................... 104 Egyedárusági szeszbeváltási és eladási árak 107, 117, 131, 147 Felhívás. Díjtalan szeszgyárvezetői állásközvetítés ... 115 Termelési előleg új szabályozása.................................... 120 Alapszabálymódosítás ............................................. 123, 140 Jelentés az egyesület 1937/38. évi működéséről ........ 136 Oldal Cikkek és műszaki közlemények. Benes György dr.: A mezőgazdasági szeszfőzdék nyers­anyagellátásának szociálpolitikai vonatkozásai. 111 Bükkösy Albert: Kölesliszt, mint malátapótló .......... 78 Filippovics M.: Hozzászólás a maláta helyettesítése nyerskölessel című közleményhez ........................ 63 Fehér Jenő dr.: Maláta helyettesítése nyerskölessel 39, 55 Hérics-Tóth Jenő dr.: Malátával való takarékoskodás fejleményei ............................................................. 15 — Tengeri és árpamaláta, valamint a hosszú és rövid maláta vegyes használata.......................... 37 — A cefrék fertőzésmentes erjesztése .................... 44 — Az élesztőkről ......................................................... 51 — Diasztáz megállapítása az elerjedt cefrékben.. . 62 — A gőzölésről......................................... 75, 82 — Üzem meginduláskor mire figyeljünk .............. 100 — Franciák kísérletei a búzának szesszé való fel­dolgozására ............... 127 — A szénsav és az élesztők .................................... 141 — A szesz víztelenítésének költségei ...................... 145 Horváth Gedeon báró: Hozzászólás az új szesztörvény­javaslathoz ............................................................. 13 Molnár Dezső Géza: Szeszgyári műfogások és műhibák (Viszontválaszok) ............................. 18 Kepes Samu : Használjunk maláta helyett köleslisztet kevés malátával ................................. 55 Lengyel József : A kölesliszt használata a szeszgyár­tásban ..................................................................... 85 Osztróvszky Antal dr.: Üjabb tapasztalatok a mező­gazdasági főzdék üzemellenőrzésénél .......... 14, 31 Pawlowszky Zsigmond: Cukrosítási kísérletek diaspirittel 83 Rédly Gyula: Szesztermelők újéve ............................. 1 — Hoyos Miksa gróf felsőházi tag ........................ 23 — A mezőgazdasági szeszfőzdék kereseti adója . . 35 — Az új gazdasági miniszterek ....................... 43- Szesztermelési helyzetkép és pótkeretkiosztás eredménye .........................................................43, 51 — A mezőgazdasági szeszfőzdék termelése, pót­keretigénylés .......................................................... 59 — Szeszmonopólium és a mezőgazdasági szeszipar 67 — Szesztermelési helyzetkép és pótkeretigénylés 79

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék