Magyar textílipar, 1908 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1908-01-01 / 1. szám

N /1 T ES R О IM BUDAPEST, Kálmán-utca 15 ........... M indennemű ÁRUKOCSIK fonó-, szövő-, festő-, fehéritőgyárak részére. Uj!L bőrrel átvont kerekek Ujü faszijkorongok. Szállitóeszközgyár. ^ -Л- ♦«>- -Л-ТА-Т-Л-Т-Л- -Л—Л- -*♦- -♦ ж ! jarn'ilW*! 1Ü!.................illi''к.....i.:li..ilii...... ■ 11. -111 ■,. ..i"-, и ....ír.........illi.,ili.....н" • 2’7 I BERKO VITS REZSŐ f f Első magyar selyemszalaggyár - К U L A, (Bácsmegyc). ■ í Képviseletek : Budapest, Wien. j »i Alapittatott 1892-ben <s§> Milleniumi nagy érem t'.Uj uj iparág meghonosítása és kitűnő munkáért, о о о Villamos tizem, о о о N«------------------------------------------------------------------­фА Textiliparnak szállít: ' * Bármely színű és minőségű selyem, felselyem i'L és selyemfényű adjusztáló szalagokat adott i{i . minták szerinti. — Külünösen ajánl magyar i’j'i] árukra magyar nemzeti szalagot, selyemfényű és il*D félselyem kivitelben. Minták és árjegyzék textil 4Í? gyáraknak megküldetnek j2 A kereskedelemnek szállít: Ji j Atlasz : Faille (rips); nemzeti és egyéb ' fel- ' j selyem és tiszta selyem szalagokat minden Lé i színben és szélességben Elfogad különleges Hí % adott minták után való szállítást is. k'r í Különlegesség u. n. halcsont-szalagban ICivitel •A.’u.sztziáftoa.. = , >U ,ч Sí %Z4I W I n iZ4 i é Ф Ф m и щ . t и Ф 1 и m É rj'ii 71И.||Я'| . . .. __ .. Ж ; ■ DiftSTAFORl für Entschlichtung und Entappretur, sowie zur Umwandlung von Stärke, Kartoffelmehl unw. in dextrinartige Leime für Schlichte und Appretur ^РР7ТА1МЛР?Р P-‘ zur Herstellung von u Г JjZi ln lillln niVJj .jl Druckverdicknngen aus Kartoffelmehl usw. belebte Anwendung, sicberd Erft ge, annkannte Vertesemig der Fabrikate. Fabrikation und Versand für Österreich-Ungarn durch : Erste Wieqer Export-Malzfabrik HAUSER & SOBOTl^Ä STAD LAU bei Wien. Fabrikation und Versand für Dentschland durch : Dßutsol|e Dianjalfc-Geselischpft, Щйпфп, Ksrlsglatz 6­GRAND-PRIX 1900-ban a párisi világ­kiállításon. DÍSZOKLEVÉL 1896-ban a milleniumi kiállításon. Első magy. vitorlavászon, len- és jutaárugyár "(linger Henrik, Pozsony, Első magyar bőr-, viaszosvászon- és falikárpitgyár. Kikészitési-, telítési-, festési- és csinozó-intózel Pozsonyban. — Háziipar-teep Liptó-Szent-Miklóson. — Székely szövőgyár és háziipar-vállalat Sepsi-Szent-Györgyön KÉSZÍTMÉNYEI: Len-, pamut-, juta- és kender-áruk mező- gazdasági, technikai és szállítási czélokra. Zsákok bármilyen czélra. Vízmentes ponyvák Intézetek, kórházak berendezése. Egyenruházati szövetek, ruházati felszerelések, bányász­öltönyök. Kendertömlők, ruggyantázott tömlők, hevederek, vászonvedrek. Szűrő- és sa.itológépekhez való szövetek. Mindennemű bőr- és viaszosvásznak. Raktár: Budapest, V., Szabadság-tér I. sz. Я Kenderáztató- és kötéifonógyár r.-t., Ópalánka.--------------------------------------------------- Szabályozható zárral ellátott----------------------------;----------------------­......— g'é^Zb.a-jtó-Usiötelel^­K l--------------------------- összes етд-ropai állaimolztoan. szalsadaliaazva !! --------------------------­A kötelek az üzem által megkívánt hosszaság- és vastagságban teljesen ké.-zen szerelve szállíttatnak A kötélzár szerkezete folytán bármikor erősebb feszültség megkivántatik, igazítható é-r ICöltség"vetéssel vagy L'á':ir.ily felvilág-csitás^a.! sziveser. szclg-álvizxl-z. <$■—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék