Magyar Vaskereskedő, 1904. januar-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1904-01-03 / 1. szám

MAGYAR VASKERESEEDO A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. ■ 1 r int- - n--.-g- •TiwX.t.ww ■ ' ----------- ■■..............................^ -- ■ i---------— ÄR VASKERESKEBÖK ÖRSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. :tadj megjelenik: MINDEN VAsAHNAP Blőiizötjfcfti 4r: Negyedévre á kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor, . j Égyés nzÁm Ára BO fillér*. FELELŐS SZERKESZTŐ: bíró Ármin. KIADJA: V SZERKESZTŐSÉG; IV. évfolyam. 3E Szerkesztőség és kiaáőhivatal: Budapest, VI. kér., Gyár-uteia 34. sáSfrf, m 'StiVSIVE. TELEFON-SZÁM: 318. Budapest 1904. január 3. ■ — 1/Szám. $ X 99 Phönix“ ........................pjTirTr,""',>l,m ' aczélgyárak y tnzu J ■/ T 70,* v BLECK MANN JANOS E. , —mutrrm jua x ^ ^, magyarországi telepe Budapest, VI., Qyár-utcza 29. sz. H a p H V C %­„PHÖNIX“ mangánaczél szerszámoknak, legkitűnőbb minőségben, minden alakban, keménységben és méretben. Innebergi ládaaczél, kocsirugó-aczél, reszelők és ráspolyok la. öntöttaczélból. — Szerszámok la. öntöttaczélból. — Kalapácsok, vésők, fúrók stb. — Molnár- és kőfaragó-szerszámok. — „Phönix“-üllök és satuk, tégelyaczél-lemezek. — Lapátok és gereblyék aczéllemezböl préseire stb. Lapunk mai száma 44 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék