Magyar Vaskereskedő, 1904. januar-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1904-01-03 / 1. szám

DEMJÉN IGN. Műszaki Fém- és Pléhczikkek Gyára. Gyár és iroda: Budapest, Vili., Magdolna-utcza 14. Demjén-féle Cgy ásrafe&ÖI pisilt feíV§85sSfl«g^ aczélplóhból, minden oselra, bármily alak nagyság os vas­tagságban préséivé, feketén vagy duplán ónozva. Figyelmeztetés I Minden felvonóserieg bejegy­zett gyári védj egy iinkkel van ellátva, melyre kttlOnösen felhívjak az érdekeltek figyelmét r; S angerhauseni Gépgyár " Részv.-Társ.----­Budapest, Külső Váczi-út (Csáklya-ntcza 3.) A kisipar részére mint különlegességét ajánlja a szabadalm. Hofmeister-gftzmotorokat 2-töl 25 lóerőig, legolcsóbb és legmegbízhatóbb hajtóerő. Csekély tüzelőanyagot használ. Telepengedély, ugyszintén 4 lóerőig vizsgázott fütő vagy gépész nem .szükséges. Több mint IOOO darab üzemben. Egyedüli gyártási Jog a magyar korona területén. Teudloff K. és Dittrich T.---- Gépgyár-Részvénytársaság ---­Budapest, IX., Mihálkovics-tér 12. KÜLÖNLEGESSÉGEK: A n Felszerelési tárgyak gőzkazánok, gépek, ipar­telepek- és gőzfűtésekhez. Gözsugár-késziiiékek perfectio-, pulsométerek- és feszmérőkben. ■■■ ■■ mm v'o/Ja^/íx M&Mám mm mm yp±x^/i> mm EGYESÜLT NEMET NIKKEL-MŰVEK RÉSZV.-TÁRS. WESZTFÁLIA. Főzőedényeket, asztal­szereket gyárt tiszta nikkel­bői,valamint hármas fémből (nikkel, fólytaczél és réz.) WMX VjT/l\^-5>L\V5>Lv mmmm ű&mzw-----* y?/L\ly?dx mm Képviselve : SSSst mm yS/J-\VxL\ mm mm ^5/iXvN5>J. wM mm ■'^/ÍNv>dV lmá\% is jVlicdler « ezég által Budapest, V., Báthory-utcza 25. sz. m§b Szenes Jpác Csavargyár Telefon 440. Budapest, Telefon 440. YL, Lehel-utcza ,25. sz. Gyárt: csavarokat, szegecseket és facon- részleteket vas, aczél, sárga- és vörösréz­ből a gépgyártás, electrotechnika. közle­kedési eszközök stb. terén előforduló MÜkséglet B«mán. f'j 8pMl.Hl bw.ndwé. töm—«erük gyártó»>r« 1 HHöt Vaskereskedők, mint viszonteladók t*6 figyel m ébe = ajánlja -— = legjol>l> = szerkezetű benzin-motorait, benzin-lokomobiljait és benzin-cséplökészleteit BUDAPESTI Mfl OMÉPITÉSZET ÉS GÉPGYÁR Podvinecz és Heh Jer Budapest, VI., Váczi-ut 141.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék