Mezőgazdák, 1927 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

XXXIV. évf. Budapest, 1927. január 1. 1. szám. 31LMEZŐ0AZDÁK a Megjelenik havonként egyszer — Szerkesztőség és kiadóhivatal: — V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK «3? «3? «3? HIVATALOS ÉRTESÍTŐIÉ «32 *3ff f TAGSÁGI ILLETMÉNY." Lakásváltozás esetén értesítést ideje­IGAZGATÓSÁG: Elnök: gróf Somssich László. Alelnökök: dr. Bernát István, Jeszenszky Pál vezérigazgató. Igazgatóság tagjai: Bedegi Gábor, Buday Barna, Hoffer Sándor, báró Inkey Pál, dr. Kuszka István, Láng József, dr. Nagy Ferenc, báró Pap Géza, dr. Rauscher Aurél, dr. Scltovszky Tibor, Szilassy Zoltán, dr. Szomjas Lajos, gróf Teleki Tibor. FELUGYELŐ.BIZOTTSÁG: Elnök: dr. Várady László. Felügyel&bizottság tagjai: dr. Bacsák György, Förster Lajos, dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván EGYETLEN MODERN GAZDASÁGBAN SEM HIÁNYOZHAT A SEMI—SOLID SŰRÍTETT ÍRÓ, PÓTTAKARMÁNY. Bámulatos eredmény érhető el adagolásával úgy egészséges, mint az étvágytalan, rosszul fejlődő állatoknál. Kimerítő leírást és használati utasítást díjtalanul küld a Haaiar HEZÖGflZOflII i||i agl oszlana Szavatolt »8-»Q%.qS jHK Bj-H A. T J W azonnali szállításra, vagy március—április havi lehívásra legelőnyösebb árban szerezhető be a Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete Szőlészeti osztályánál Budapest-Kőbánya, X,, Szállás-utca 20-22, szám. » Telefon: József 92-14 GAZDASÁGII HOATÁX L^TAKAKÓK darabonkint már P 14*00—24*80 — 175.000—310.0C0 koronás árban PARÁDÉS ANSOL BESZEGETT GYAPJULÓ TAKARÓK kívánságra ízléses monogrammal és koronával ellátva zsákok, ponyvák, kötéláruk és az összes mezőgazdasági cikkek legelőnyösebben szerezhetők be a ?s Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezeténél Budapest., V., Alkotmány-u. 29. Telefon: 73-86 Kívánságra ajánlatta! készséggel szolgálunk! -wj| Minden idénycikk, Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségeinél Debrecen Nyíregyháza Szolnok Szabadszállás Pápa Lepsény Győr Szombathely Hunyadi-«. 13. Szécheiiyi-íér 1 Baross-n. Piac-tér Cs6ky«a. I«. Veszprém in. Teleky-w. Ő9. Király-u. 6. Telefon : 7—97 Telefon : 49 Telefon: 62 Telefon : 3 Telefon: 47 1 Telefon: 18 Telefon : 861 Telefon: 67 Kaphatók FopdLsonatiraké'^psolk, talajéX ftkés^ítő tfép-ik stb. Kőbányai bizományi sertéshízlaló-telepünK tavaszi beállításra bejelentéseket elfogad. Tájékoztató iratokat, ismertető füzetet és bejelentési lapokat küld a Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék