Mezőgazdák, 1930 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-01 / 1. szám

XXXVII. évf. Budapest, 1930. január hó 1. szám. ^-^„MEZŐGAZDÁK“ f Megjelenik havonként egyszer — Szerkesitőség és kiadóhivatal: — V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZÖGAZDÄK SZÖVETKEZETE ÉS AZ r ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK »5? dg HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE *3? Cf & TAOSÁQI illetmény.* Lakísváltozis esetén értesítést Ideje- ---------- korén kérünk. ---------­IGAZGATÓSÁG: Elnök: gróf Somsslch László. Alelnökök: dr. Bernát István, Jeszenszky Pál vezérigazgató. IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Buday Barna, Hoffer Sándor, báró Inkey Pál, dr. Kállay Zoltán, dr. Kuszka István, Láng József, báró Pap Géza, dr. Scitovszky Tibor, Szilassy Zoltán, dr. Szomjas Lajos, gróf Teleki Tibor. FELÜGYELÓBIZOTTSÁG: Elnök: dr. Várady László. Felügyelóbizottság tagjai: Förster Lajos, dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván. Űjtípusú Fordson traktort, Ford személy- és teherautót és a szükséges alkatrészeket azonnal szállíts Magyar MEZŐGAZDÁK Gépforgalmi R.-T. Vay Ádám-u. 2. sz. Javítóműhely a Széchenyi-űt 15. szám. Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete Tiszásitúli kirendeltsége : Debrecen, Hunyadi-utca 13. szám. Javítóműhely : Hunyadi-utca 13. szám. Ekevasak, kor mánylemezek és egyéb ekealkatrészek szövetkezetünk géposztályánál a legelőnyösebben beszerezhetők. A tartalék-alkatrészeket fűkaszáló-, marokrakó- és kévekötő-aratógépeihez már most rendelje meg géposztályunk­nál, hogy idejében megkaphassa. ßoldog újévet üivánunü tiszteit taojainünaü, vásártóinfínafí, üztetfeieintineüí Mezőgazdái! Zuhatag Kútja a legegyszerűbb s a legideálisabb vízemelőszerkezet. Könnyen jár, sok vizet szállít, üzemzavara nincsen. Télen nem fagy be. Takarmánygépek meghajtásához kismotorokat benzin-, petróleum- és nyersolaj­üzemre, olcsón, prompt szállíthatunk. Motorhajtó- és kenőanyagok, Zuhatag-kutak, világító-, fűlő- és istálléberendezések és az összes gazdasági idénycikkek legközelebbi bevásáplóhelyei Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségei Szombathely Debrecen Nyíregyháza Szolnok Lepsény Győr Hmiyadi-n. 13. Széolieiiyl-tér 1. Barobi-u. 34, Tesz prém ni. Teleftty-n. 5». Telefon: 7—97 Telefon: 49 Telefon: 62 Telefon : 18 Telefon: 861 $ Hlrálj»«. A­Telefon : 67

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék