Mezőgazdák, 1931 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

XXXVIII. évi. Budapest, 1931. január hó 1. szám. „MEZŐGAZDÁK“ Megjelenik havjnkent egyszer — Szerkesztőség és kiadóhivatal: — V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK «M? «3* «3? HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE «5? «3* «3? : TAQSÁQI illetmény.' Lakásváltozis esetén értesítési Ideje- j----------- korín kérünk. ----------­IGAZGATÓSÁG: Elnök: vitéz Purgly Emil. Alelnökök: dr. Bernét István, Jeszenszky Pál. IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Buday Barna, Hoffer Sándor ügyvezető igazgató, báró Inkey Pál, dr. Kállay Zoltán, dr. Kuszka István, Láng József, báró Pap Géza, dr. gróf Somssich Gyula vezérigazgató, gróf Somssich László, Szilassy Zoltán, dr. Szomjas Lajos, grót Teleki Tibor. FELÜGYELÓBIZOTTSÁG: Elnök: dr. Várady László. Felügyelőbizottság tagjai: Förster Lajos, dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván. MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ri„. BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-UTCA 29. SOBGÖNYCiME: MEZŐGAZDÁK telefonsz!maii AUT. 108—43 Aut. 273—88 Aut. 112—36 stb POSTATAKARÉKPÉNZTÁR! CSEKKSZÁMA ■ 2087 Boldog új esztendőt kívántunk egymásnak 1913. év Szilveszter napján is, amint a következő esztendőbe fordultunk. Oh, még akkor több magyar konyhán sült ropogósra az újévi malac, több gratuláló képeslevelezőlapot, névjegyet hozott a postás, az emberek szívesen, vidáman, ajándékozóan kívánták egymásnak a boldog új esztendőt. A következő esztendő 1914 volt. 1914. év Szilveszterén már drótakadályok és lövészárkok hasogatták keresztühkasul a galiciai szántóföldek síma szintjét. Azóta a boldog új esztendő kívánása láthatóan divatját múlta. Ha éppen véletlenül találkozunk, kényszeredetten, lélektelenül, gépiesen ismételjük el a beidegzett szavakat, hogy boldog új évet. Mintha az 1913. évi és azóta elhangzott újévi kívánságok meggyőztek volna arról, hogy kívánságainknak a viszonyok alakításában semmilyen erejük sincsen, hogy hiúk a jó remények és haszontalanok a jó kívánságok, amelyekkel így, új esztendő táján biztatjuk magunkat és másokat. Ez talán legfőbb oka annak, hogy az újesztendei gratuláció annyira divatját múlta. Érezzük jelentéktelenségünket, erőink fogyatékos voltát, jó kívánságaink haszontalanságát, érezzük, hogy az élet és a viszonyok alakulása csúfot űz velünk, rácáfol jó kívánságainkra, megtépázza reménységünket. Pedig az újévi gratuláció nagyon kedves és szép szokás s mélységes jelentőséggel teljes, úgy, hogy valóban kár, hogy sok minden mással együtt generációnk fanyarsága, hitetlensége kiöli, kiszorítja az élet gyakorlatából. Mert legyen és kell lennie egy napnak, mikor az emberek még rossz viszonyok között is egymásra mosolyognak ; mikor a lelkekben, melyek ugyancsak megszűntek az embertársak iránt szeretetet táplálni, meleg érzés fakad, egyöntetű, embereket összefogó meleg érzés, ha csak ártatlan jó kívánság múló formájában is. Mert legyen és kell lennie egy napnak a közömbösség, érdektelenség, értetlenség sivatagjában, mikor a lelkekben közös forrásból egyforma meleg érzés fakad, egy pillanatra besugározva az élet ridegségét, figyel* meztetve arra, hogy ennek mindig így kellene lenni, hogy ragaszkodni kellene egymáshoz, érdeklődéssel, részvéttel kellene lenni egymás gondja^baja iránt; szomszédunk sorsában a magunkéért kellene aggódnunk, szóval egy pillanatra reá kellene döbbennünk a nagy, szétszakíthatatlan sorsközösségre, amelyben egymással, egymásrautaltan élünk. Ezért volna hasznos és kedves az újévi jó kívánságok szép szokását feltámasztani a sírból, melybe idestova majd két évtized megpróbáltatása, gondja, baja, keserűsége, csalódása temette. Az újesztendei közös kívánságban azonban még egy másik nagy figyelmeztetést is látunk. Az ünnepnapoknak abban van nagy fontosságuk, hogy az ünneplő emberekben egységesen bizonyos közös gondolatokat, érzéseket keltenek, tehát hosszabbírövidebb időre bizonyos lelki közösséget teremtenek Minden idénycikk legelőnyösebben beszerezhető a Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségeinél Debrecen Nyíregyháza Szelnek Lepsény ever 1 Szombathely Hnnjadii-u. 13. 1 Vaj ÁilHin-u. 2. I Baross-n. 34. j Veszprém m. I Telelty-n. 5i>. 1 Király-a. 6. Telefon: 7—07 1 Telefon: 49 1 Telefon: fEí | Telefon: 18 1 Telefon: 881 | Telefon : 67 FA-ulea 10, Telefon: 22

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék