Mezőgazdák, 1934 (41. évfolyam, 1-3. szám)

1934-01-20 / 1. szám

XLI. év Budapest, 1934. október hó 20. 1. szám. „MEZŐGAZDÁK“ Z7----------------­------------------------­'Megjelenik havonként egyszer — Szerkesztőség ér kiadóhivatal: — V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZÖGAZDÄK SZÖVETKEZETE fiS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK «£<£<# HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE & & &----------------------------------------­TAQSÄOI ILLETMÉNY. LsUiviltoiii esetén értesítési Ideje- --------- korán kérünk. --------­IGAZGATÓSÁG: Alelnöki dr. Bernát István. ■ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Budsy Barna, Hoffer Sándor ügyvezető igazgató, dr. Kállay Zoltán, Láng Józaeő p|7V' m dr. gróf Somssich Gyula vezérigazgató, gróf Somsslch László, dr. Szomjas Lajos, gróf Tslskl Tibor. FELÜGYEL0BIZOTTSÄG: Elnök: dr. Várady László. F«lügyel6büott>ág tagjai: dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván. A Magyar MEZŐGAZDÁK Szöveti Debrecen 1 Szolnok 1 Lepsény Hunyadi-utca 13. szám | Baross-utca 34. szám 1 Veszprém vármegye Telefon: 7—97 | Telefon: 62 | Telefon: 18 <ezete kirendeltségei: Győr I Szombathely Deák Ferenc-utca 20. sz. 1 Király-utca 6. szám Telefon: 861 | Telefon: 67 Lótakarók, kocsikenőcs mindenféle traktor- és gépolaj, ekealkatrészek, mezőgazdasági kötélárúk és összes gazdasági vasárúk stb. kiváló jó minősé legolcsóbb áron áruosztályunk útján szerezhetők be. . Tfí,. -,r t~ trí i.nimumgumsuiirfl np*.uígiriimi iwiiaia i—na mii— A gazda és az ország jóléte termésének Külföldre való KIVITELÉTŐL FÜGG Legfőbb feladatunk tehát a Külföldi Kivitel szorgalmazása és azért EXPORT célokra az alant felsorolt gazdasági magvakat A LEGMAGASABB NAPI ÁRON VESSZÜK Lóherét Bíborherét Kölest Lucernát Homoki borsót Mustárt | Tavaszi bükkönyt Őszi borsát V i Htória-borsót GomborKát Csili atffür töt Muhart Cirokmagot Lóbabot Hajdinát MáKot NyúlszapuKát Lenmagot PannonbüKKönyt Baltacímet Napraforgót Fehérherét | Szöszösb ü KKönyt T öKmagot Csibehurt Korcsherét Csomós ebirt SzarvasKerepet Szudáni fűmagot Jácint' és tulipánoKrél, valamint ész! vetésű gazdasági magvakról most megjelent ŐSZI ÁRJEGYZÉKET Kívánatra bérmentve Küldi magosztályunK. Borsajtokat igen olcsón árusítunk Érdeklődőknek levélbeli vagy telefoni felhívásra külön ajánlattal szolgál szőlészeti osztályunk

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék