Mezőgazdasági Technika, 1924 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1924-01-15 / 1. szám

TARTALOM. A -Mezőgazdasági Technika“ hivatása és programúja. (Kneusel Herdliczka, Ernő.) Technikai problémák a mezőgazdaságban. (Groffits Gábor.) A villamos szántás fejlődése. (Borús Ferenc.) A szántógépek összehasonlítása a tüzelöauyagfogyasztás szempontjából. ■ (Kneusel Herdliczka Ernő.) Belsőelégésil motorral dolgozó szántógépekhez használatos tüzelőanyagok gazdaságossága. (Kund Ede.) Irodalom. (B. J.) — Szemle. (Rothmeyer Imre.) — Hírek. — Arak. Egyes szám ára 2500 К 1 í) 2 4 nCCiJELEMH mXDEX HÓ 15-ÉA Január MEZŐGAZDASÁGI ТЕШ MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPAGI FOLYÓIRAT SZERKESZTIK: FŐMUNKATÁRS: ROTHMEYER IMREésKUND EDE KNEUSEL HERDLICZKA ERNŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : ELŐFIZETÉSI ÁRAK.: >/i ÉVRE 24.000'—, BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. >/» évre T2.000-—, V« évrl eooo-— kor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék