Mezőgazdasági Technika, 1925 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1925-01-15 / 1. szám

19 2 5 MEGJELENIK ШМЖХ Ht> 15-É\ Január ffiMHI 1ЕСППМ MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT SZERKESZTIK: FŐMUNKATÁRS: ROTHMEYER IMRE fis KÜND EDE KNEUSEL HERDLICZKA ERNŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ELŐFIZETÉSI ÁRAK: >/> ÉVRE 80.000--, BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. i/2 évre 40.000 V« évre 25.000-— kor. TARTALOM. A mezőgazdasági gépek közmunkaváitsága. (Rothmeyer Imre.) A fogatos ekék egységesítése. (Baka Géza.) Szénvásárlási előszámitás. (Dr. Prack László.) Motorok nehéz indítása nagy hidegben. (Rund Ede.) A mai traktorok menetsebessége és transzmisszió­szerkezete. — A Hofherr—Schrantz-gyár nyers­olajtraktora. (Kneusel-Hcrdliczka Ernő.) Irodalom. — Levélszekrény. — Hírek. Újabb talajmaró. Egyes szám ára 8000 К

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék