Mezőgazdasági Technika, 1926 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-15 / 1. szám

1Ш nut MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT SZERKESZTIK: ROTHMEYER IMRE és KUND EDE 1926. HARMADIK ÉVFOLYi TAKTALOMJEGYZEK Oldal A mérnöki gondolkodás bevezetése a mezőgazdaságba. (Szabó Gusztáv tjr.) 3 A házitüzelés falun. (Kund Ette) ................................................................. 7 Hazai szenek fűtőértéke ....^k..................................................................... 14 A Házi Tüzelőberendezések leállítása. (Mahrer Vilma)............................... 15 A kisgazdaságok gépmunlijfft. (Rothmeyer Imre)........................................ 27 A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia új tehénistállója (Gróffits G.).... 29 Mezőgazdasági burgonyeKnényítőgyártás. /Kund Ede) ........................... 34 Traktorszerű motorosak. (Kneusel-Herdliczka Ernő)................................ 35 A drága szén. (Rothßiyer Imre)..................................................................... 51 A pallagi traktor-tóptutató. (Kneusel-Herdliczka Ernő)............................. 53 Mi befolyásolja azí ántógép munkaköltségét ? (Prack László dr.)............... 56 A lacsonnyomásúJ^yorsjárású nyersolajmotor. (Kénig József) ................. 58 K önnyű fémek alkalmazása traktorgyártásnál. (K.).................................... 60 A z egészséges falusi lakóház. (Kund Ede) .................................................. 61 Az idei országos szántógépbemutató. (Rt.) ................................................ 75 A technika haladása a háztartásban............................................................. 76 Faüzemű szívógázgenerátor .......................................................................... 78 A z egészséges talusi lakóház. (Kund Ede) ................................................. 80 S zénminőségek szokásos kereskedelmi megnevezései. (K.) ....................... 83 M otorokon alkalmazott olajtisztítók (regenerálók). (Kenty József) .......... 99 Am erikai gépújdonságok, (barsi Leidenfrost Adolf) .................................... 102 A traktorok jelentősége a mezőgazdaságban. (Pöhl Henrik)........................ 104 A faszén-brikett, mint motor-üzemanyag..................................................... 107 A z Alfa-Laval fejőgép. (Vajda Ödön) ....................................................... 111 A levegőszűrők jelentősége ............................................................................ 113 Az OMGE műszaki bizottságának gyűlése Nyíregyházán. (Rothmeyer Imre) 127 A házhelyek. (Kund Ede).............................................................................. 130 M otorok olajozása. (Kenty József) ............................................................... 132 A fa szenesítése. (Bagdács Kálmán)........................................................... 135 A z OMGE ezidei országos szántógépbemutatójának tervezete ................. 137 A hatvani országos szántógépbemutató ....................................................... 151 A DLG breslaui kiállításának gépcsoportja. (Rédly Gyula)....................... 153

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék