Mezőgazdasági Technika, 1927 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-15 / 1. szám

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT SZERKESZTIK: SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ROTHMEYER IMREésKUNDEDE BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: >/t ÉVRE 6‘40, Vz ÉVRE 3-iO, >/, ÉVRE 2'— PENGŐ TARTALOM. A Szántógéptulajdonosok Országos Szövetsége. A traktoreke megválasztásának irányelvei. (Kneusel- Herdliczka Ernő.) A traktorvizsgálatok jelentősége és módszerei. (Thamrn István.) « i „ и . A délnémetországi gazdaságok holtfelszerelése. (Kund Ede.) Az uj Wolf-féle gőzlokomobil. (Vajda Ödön.) A motorszesz. (Kund Ede) Hírek. Cimképiink. — A mezőgazdaság а II. nemzetközi energia­kongresszuson. — A debreceni traktorvezetői tanfolyam. — ARábiszabályozásánakterve. — U| urad. téglagyár. — Ecetmesteri tanfolyam. — Bognárfaárak. — Mezőgazdasági traktorok Marokkó­ban. — Franciaország szesztermelésének 84 éves statisztikája. Killefer talajjavító eszköz. Egyes szám ára 64 fillér tV. Pvf. MEOJKLIIMK UIVUK.V Hrt I5-Í;\ 1927. január

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék