Mezőgazdasági Technika, 1928 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-15 / 1. szám

№0Ш№ 111 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT A SZÁNTÓGÉPTULAJDONOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK: SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ROTHMEYERIMREésKUNDEDE BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: '/i ÉVRE 640, Чг ÉVRE 3-20, V« ÉVRE 2-— PENGŐ TARTALOM. V íöldmívelésügyi minisztérium traktorbeszerzési akciója. Az építési költségek. (Kotsis Endre dr.) A mezőgazdasági öntözés megszervezése. (Bertsch Ottó.) . Szántógépvezetői tanfolyamok. (Rt.) A földgyalu. Irodalom. Gazdasági épületek becslése és amortizációja. — Olcsó alagcsövezés — alagcső nélkül. Szemle. A kenőolajoknak vámja és kincstári részesedése. Ilirek. Szántógépvezetői tanfolyamok a Tiszántúli Mező- gazdasági Kamara területén. — A bolgár kormány mező- gazdasági gépvásárlásai. — A „holland lakóház belső előnyei“. -— A mezőgazdasági technika és a növény­nemesítés. Egyes szám ára 64 fillér V. évf. megjelenik minden no 13-EN 1928. január

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék