Mezőgazdasági Technika, 1929 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-15 / 1. szám

TARTALOM. A Szántógéptulajdonosok Országos Szövetségének Közleményei. A magyar föld és a magyar ipar. (Rothmeyer Imre.) Robbantószerek a mezőgazdaság szolgálatában. (Dr. Szaffka Tihamér.) A "mezőgazdasági válság és a szeszipar. Az oxfordi cukorgyártási eljárás. (Benedek László.) Billenő-szekrényes teherautók. Szemle. Az ekekerekek vámja. (Rt) Hírek. Gally Kálmán dr. f — Ecetmesteri tanfolyam. Ócskavasárak. Fadöntés traktorral. Egyes szám ára 64 fillér НИ1ЙЙ11 ni MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZEÍI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT A SZÁNTÓGÉPTULAJDONOSOK^ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK: SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ROTHMEYERIMREésKUNDEDE BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: >/> ÉVRE 6'40, Чг ÉVRE 3-20, V« ÉVRE 2-— PENGŐ VI. ,,/ /^ .«EOJKLKMH IIO I.VÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék