Mezőgazdasági Technika, 1930 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-15 / 1. szám

mmi mm MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT A SZÁNTÓGÉPTULAJDONOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK: SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : ROTHMEYERIMREésKUNDEDE BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: >/i ÉVRE 6'40, 1/2 ÉVRE 3'20, V» ÉVRE 2— PENGŐ TARTALOM. Mezőgazdasági traktorkezelő tanfolyam. — A magyar mezőgazda- sági gépipar időszerű kérdései. iRothmeyer Imre.) — Padlásos istállók. (Kotsis Endre dr.) — Épületek és gépek értékleírásának egyszerű és pontos kiszámítása. (Kund Ede.) — A traktorszántás költségei. — Hírek. Tanulmányút Angolországba. Előfizetési felhívás! A „Mezőgazdasági Technika“ a Szántógéptulajdono- sok Országos Szövetségének hivatalos lapja különös gondot fordít a mezőgazdasági műszaki ismeretek ter­jesztésére és a mezőgazdasági gépmunkával összefüggő összes kérdésekre. Előfizetési árak: Egész évre .......................................................... .. 6'40 pengő Félévre ... ___ ... ... ... ... ... 3'20 „ Negyedévre .................................................................. 2'— „ A szerkesztőség a Szántógéptalajdonosok Országos Szövetsége tagjai részére kedvezményt nyújt, amennyi­ben, ha egy évre fizet elő a szövetségi tag, úgy az elő- 'izetési díj 5 pengő. Az előfizetések eszközlésére utalványlapot mellé­kelünk. A „MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKA“ szerkesztősége és kiadóhivatala. VII. évf. MEOJELEXÍK MIMIK* НО lö-EN 1930. jan

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék