Mezőgazdasági Technika, 1931 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-15 / 1. szám

MEZŐGAZDASÁGI IURA MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS IPARI FOLYÓIRAT A SZÁNTÓGÉPTULAJDONOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK: SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ROTHMEYERIMREésKUNDEDE BUDAPEST, IX., KÖZTELEK-UTCA 8. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: ‘/i ÉVRE 6'40, V2 ÉVRE 3-20, V< ÉVRE 2'— PENGŐ TARTALOM. Gazdasági műhelyekről. (Visnovsky Sándor.) Kisebb mezőgazdasági gépek karbantartása. (D.) A gabonaaratás gépi kérdései. (Kund Ede.) Szegődményes iparosok baleseti összeírása. Szemle. A szolgálati vagy numkabérviszonyból, valamint a nyereségjutalékokból származó jövedelmek ideiglenes meg­adóztatása. — A behozatali korlátozások alá eső árúk behozatalának engedélyezése. Hírek. Építészeti kérdések. —Az OMGE traktortanfolyama. A mezőgazd. gép- és eszközleltár. — Állami tanfolyam. iniiiiiiiiiiiiimiiiNiHininniiniuiaiiiiainniMiiHniMiMiii Előfizetési felhívás! 1931. évi január hó 1-től a „Mezőgazdasági Technikall-ra új előfizetést nyitunk. Ez évben lapunk immár a nyolcadik évfolyamába lép. Lapunk az egyetlen független mezőgazdasági műszaki szaklap. Lapunk előfizetőinek, hirdetőinek számbeli gyarapodása, a lap elterjedtségének emelkedése azt bizonyítják, hogy a „Mezőgazdasági Technika“ irányzata és működése az elmúlt évben helyesléssel találkozott. A „Mezőgazdasági Technika“ a Szántógéptulajdonosok Orszá­gos Szövetségének hivatalos lapja s így különös gondot fordít a mezőgazdasági gépmunkával összefüggő összes kérdésekre is. Előfizetési árak : Egész évre ... ... ... __ ... 6'40 pengő Fél évre ... ................ ......... ... 3‘20 „ Negyed évre ... ... ... ... ... ... 2'— „ A szerkesztőség a Szántógéptulajdonosok Országos Szövetsége tagjai részére kedvezményt nyújt, amennyiben, ha egy évre fizet elő a szövetségi tag, úgy az előfizetési díj 5 pengő. Iparkodni fogunk, hogy a gazdatársadalom bizalmát a jövőben is kiér­demeljük. Tisztelettel a „Mezőgazdasági Technika“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Vili. évf. MEGJELENIK MIMIEX НО IS-EX 1931. január

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék