Molnárok Lapja, 1926 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-02 / 1. szám

Budapest, 1916. január 2. MOLNÁROK LAPJA T L J £} S MALOMBERENDEZESEK 1— ' Költségvetés, mérnöki látogatás. ■—>—■ < <— . ■ WOHANK A K. - T., BUDAPEST, V., VILMOS CS AszAR-UT 76. DÉLNÉMETORSZÁGI MOLNÁRISKOLA NÜRNBERG. A Bajor Molnársiövetség szakiskolája, a városi épitö- iskolával kapcsolatban Lorenzerstrasse 30. — Telefon : 1094. 2 Semester. Az 1925. évi május hó 9-én kelt, 5926. számú miniszteri rendelet értelmében a Délnémetországi Szakiskola hallgatói közül mindazok, akik a záróvizsgán a segédi vizsgát le­tették, a mesteri vizsga elméleti részére is jogosultak. A legközelebbi tanfolyam: 1026. márcztus 1-en kezdődik. _ M ivel csakis korlátolt számú hallgatókat veszünk fel, kér­jük a tanfolyamon résztvenni óhajtókat, hogy ebbeli szán- dékunkat mielőbb jelentsék be. Tantervet tartalmazó, tájékoztató füzetet 40 Pfennig posta- 16689 költség beküldése ellenében küldünk. STAHEL és LEAKER triőr- és lemezlyukasztógyár r.-t. Budapest, VI., Országbiró-utcza 44—46. sz. Triőrheng-erek, után tisztitő triör- és osztályozőhengerek marott sejtlemezekkel, malmok, tárházak és termény­tisztítók részére. Lyukasztott és hasított lemezek osztályozősziték, ráspoly­lemezek, disz- és idomlemezek. OLDOG ÚJÉVET kívánok nagyrabecsUIt vevőim­nek és jóbarátaimnak. lesse FARAGÓ JÁNOS műszaki kereskedő isöss BUDAPEST, 6YÁR-U. 7. Telelőn 64-18 SECK malomgépek évtizedek óta világhírűek mfliií és piomlis nflUntatt. leck - Drezda Képviseli: Krocker Pál mérnök, Budapest, VI.Teréz-körut 3. IV/3. HUTTER VILMOS PÁPA „LISTER“ ANGOL MÓTOROK magyarországi vezérképviselete Eredeti gyári áron szállítok; BENZIN-, GŐZ- ÉS SZIVÓGÁZ-CSÉPLÖKÉSZLETEKET, VESZEK, ELADOK, CSERÉLEK HASZNÁLT CSÉPLŐGÉPEKET. BENZIN-, PETROLEUM-, NYERSOLAJ- ÉS SZIVÓGÁZ- TRAKTOROK, EGYETEMES CSÉPLŐ-, VONTATÓ- ÉS SZÁNTÓGÉPEK RAKTÁRA SCHLICK-NICHOLSON GÉP-, WAGGON-ÉS HAJÓGYÁR DUNÁNTÚLI Ne feküdj le addig, míg a szaklap árát postára nem tetted. Valódi suájci selyemszita Védjegy JJufour 8 Go.“ DtJFOUR & COBip. Legjobb svájczl gyártmány I Ügyeljen erre a bélyegzőre I Beszerzési források ügyében forduljon a következő czlmre: Schuisiz. SBidengazefabrik B.-B. Thal (Schweiz) Bendel Gusztáv ES&’T»: — Állandó raktár malomgépekben és műszaki kellékekben.— A világhírű gvájozl DUFOUR-szitaselyem képviselete 45 év óta. „Attila" szab. biztonsági lemez-zsákpecsétek. Meidinger baseli cég vezérképviselete ventilátorokban Minden malomnak 192(j-ban sokszoros plombafogyaszfásí kívánok: ujAgh Árpád Budapest, I., Horthy Miklós-ut 86. Telefon: József 85 25. 16582 1926. 16583 Motor és Gépgyár Marios és Herz igen t. vevőiknek és jóbardlaiknak boldog uj ivet kívánnak. Budapest, VII., Erzsébet királyné ut 87. Igen tisztelt vevőinknek és jóbarátaink­nak a legjobbakat kívánjuk az uj év alkalmával: Műszaki és Malomfelszerelési Vállalat 16589 Budapest, V., Csáky-u. 8 Telefon: 122-04. 1926. Bendel Gusztáv műszaki czég igen t. vevőinek BOLDOG UJ ÉVET kivan Budapest, V., Berlini-tér 9. sz. wvwvvwvwvwwvvv^ wvvwwwvwwwwvvwwvvsvv 1 Igen tisztelt vevőinknek és jóbarátainknak | boldog uj évet kívánunk: POHL gépgyár és vasöntöde, 16590 SZOMBATHELY »«••»»»>>»•».».»«a Igen tisztelt vevőimnek és jóbarátaimnak BOLDOG UJ ÉVET KUÁNOK Hummel Ignácz Reform d ra és derczetisztitógép különlegességi gyára Pécs 16584 Szigeti országút 40 BOLDOG UJ EVET kívánunk jó barátainknak és igen tisztelt vevőinknek 16587 KÁLMÁN ÉS LÁSZLÓ műszaki áruk, malom, mezőgazda- sági és iparüzemi anyagok üzlete, Budapest,VI., Gyár-utcza 17. Telefon: 112 74. (Bejárat Szondy-utczai oldalon). Igen t. vevőinknek és jóbarátainknak az évforduló alkalmával legjobb szerencsekivánalainkat küldjük. KEMÉNY MANÓ műszaki-, szerszám- és gépüzlet 16585 BUDAPEST V., Rudolf-rakpart 8. Diesel-, szivogáZ', nyersolaj-, benzinmotorok és traktorok, továbbá gőzgépek törött tengelyeit legjobban Javítja hegesztés nélkül: SYGALL S. gépgyára, Budapest, VII. Angol*utcza 29/a> jS9c-59tklcn

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék