Molnárok Lapja, 1929 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1929-05-11 / 19. szám

324 KTOENXEOK ITAPJÜÜ Budapest, 1929. május"! 1. rr MALOMGÉPGYÁRA Budapest, VI. Vád-ut 69. Telefon : Llpót 910-01­MALOMGÉPEKET és teljes berendezéseket keveset használt állapotban, azonnali szállításra eladók. Ganz-féle hengerszék 1000/250 %n hengerekkel. Amme Giesecke és Konegen hengerszék 650 350 mfm hengerekkel. Első Magyar Gazdasági, gyártmányú szabadonlengő 10-részU sikszita. 2-részü felsőtengely hajtásos szabadonlengő sikszita. Heid-féle Silo-Monitorok, szállító szalagok stb. Kedvező árak. KENDOFF ANTAL mérnök, Budapest, II., Rökushegyi lépcső 10. Telefon: Aut. 513—33. Magyar Acélárugyár R.T. Budapest, VI., VácI-ut 95. Kovácsolt és sajtolt alkat­részek. — Gépjavításhoz szükséges forgatfyu - tengelyek, hajtó-' ittyurudak stb. Vegyünk magysr gyértményu: dobslnt, csigafúrót, kocsi- és autórugót, hintótengelyt. Molnárok ás Gépészek Kézikönyve 1929-re 4 pangóért kapható a „MOLNÁROK LAPJA*1 kiadóhivatalában GÉPGYÁR R.T. iiiniiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimmiiiiiiiiiimiiiiiiit iiiiiiiiiimiiiimiiniiiiiimiiiiiimiiiHiiiiiiiHHiniiimmiiimiimiHiiiMiinimiiiiin ■V, VÁCI-ÚT 1S2. DIESELMOTOR V» légsűrítővel és légsűrítő nélkül. Csekély nyersolajfogyasztás. Legnagyobb üzembiztonság. és mérnöki látogatás díjmentesen. j Szivógázmotorok 180 HP-ig bármely tüzelőanyagra MlnturaKKr : VI.. BERLINI-TER 2. Telefon: Teréz 220—43. Gyártelep s VII., Erzsébet-klrályné-ut 85-87 Telvfon : J. 396—22, 375-10 Benzin- és kompresszor­nélküli Dieselmotorok Mezőgazdák „Zukatag“ kútja a legegyszerűbb és legjobb. Sok ezer darab évtizedek óta üzemben. Kedvező fizetési feltételek. Kizárólag szállítja a: IHaovar MEZŐGAZDÁK Szövelkezele BUDAPEST, V., ALKOTMANY-UTCZA 29. SZ. Sürgőm} dm • 9H&súu\ Budapest. HENGER ROVATKOLAS- HENGEREK VÍZZEL VALÓ ÖSSZEKÖSZÖRŰlÉSE POTALKAT* RESZEK MIN DEN TYPU'- SU GANZ.- HENGER*I S£EKHEZ," állandó f AN RAKTA Thália-Kullura műintézet r.-t., (Felel«* nyomdavezető: Elbert Arnold). Budapest. V.. Csékv-utr« 14 Kiadótulajdonos: Jutasay Odón

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék