Művezetők Lapja, 1916 (19. évfolyam, 1-19. szám)

1916-01-10 / 1. szám

XIX. évf. 1. szám. MŰVEZETŐK LAPJA. 5 5 anh* iffi SZÖVETSÉGI HÍREK, jj 1 ÜiSI—Bü A központi iroda és a lapszerkesztőség telefonszáma »József« 24-68. A szövetség jogtanácsosa dr. Holló József ügyvéd, kihez a tagok a közp. elnökség által kiállított igazolvány felmutatása mellett jogi tanácsért fordulhatnak, lakik VIII., Rákóczi-út 19, II. em. Budapest. II nostro consulente legale Awocato Commendatore Giu­seppe Holló in Budapest VIII., Rákóczi-út 19. essendo in- terprete giurato pei la lingua italiana al R. o. Tribunale, i nostri soci possono rivolgersi a lui anche in lingua italiana. A központi iroda: VIII. kér., Német-utea 32. Bpest, hivatalos órái: 9— 3-ig. Értekezési idő kedden és pénteken esti 6—8 órák között. Ünnepnapokon délelőtt 10—‘/2t2-ig. A személyes látogatásokat kérjük az értekezési időre halasztani. A hivatalos órák Ideje alatt a legalkal­masabb a telefonon való érintkezés. Szerkesztő található az értekezési időben. Hirek a központból. Felvételre jelentkeztek. Rendes tagok : I. BUDAPEST-ÓBUDA. Jerzsabek István gépész, Ganz villám, r.-t. II. DIÓSGYŐR. Pohly János művezető, acélgyár. 58. BUDAPEST-ERZSÉBETFALVA. .Riegler János művezető, Fegyver- és gépgyár r.-t. Rendkívüli tagok : 11. DIÓSGYŐR. Endróczi Kelemen, Kandó József. 59. KISTARCSA. Franki Frigyes. 7~ Hirek a kerületi egyesületekből. Közgyűlések. Felkérjük a t. kerületi egyesületek Elnökségeit, hogy a közgyűlések pontos idejét és helyét minél előbb jelentsék be, hogy azokat ideje korán közölhessük. A t. Tagtársakat pedig figyelmeztetjük, hogy a közgyű­lésen való megjelenést, különösen most. mikor tagtársaink nagy része a harctéren küzd, mindenki, aki csak itthon van tartsa erkölcsi kötelességének és azokról, akit csak el­kerülhetetlen okok vissza nem tartanak, senki el ne ma­radjon, mert olyan fontos tárgyak kerülnek a közgyűlések napirendjére, melyek minden egyes tagtárs szavazatát szükségessé teszik. A közgyűlés a tagok felének jelenlétében határozat- képes. Ha a tagok ily számban meg nem jelennének, úgy két héten belül, sőt két óra múlva is, újabb köz­gyűlés hivandó egybe, mely minden körülmények között határozatképes. (L. kerületi egyesületek alapszabályainak 10. §. 1. pontját.) 1. Budapest-Óbuda. 1916. január 16. d. u. 2 órakor, Weisz József vendéglő, III., Polgár-utca 13. 2. Budapesl-Lipótváros. 1916. január 23. d. u. 2 órakor, Hiadek-féle vendéglő V., Váci-ut 32. 3. Budapest-Erzsébetváros. 1916. január 30. d. u. 2 órakor, VII., Rákóczi-ut 88. Debreczen-szálló. g. Resicza. 1916. január 16. d. u. 2 órakor, Rákóczi- yendéglő. 14. Losonc. 1916. január 16. d. u. 2 órakor, Schwáb- féle vendéglő. 25. Székesfehérvár. 1916. január 13. esti 8 órakor, Deák Ferenc-utca 4. 30. Rutika. 1916, január 16. d. e. 10 órakor, Wachs- berger-féle vendéglő. 31. Budabest-Köbánya. 1916. január 16. d. u. 3 órakor. 33. Sopron. 1916. január 23. d. u. 3 órakor, Pál Samu vendéglő. 4y. Peirozsény. 1916. január 20. esti 7 órakor, Bánya­altiszti olvasókör.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék