Művezetők Lapja, 1939 (42. évfolyam, 1. szám - Ipari Művezetők Lapja 1. évfolyam, 1-11. szám)

1939-01-01 / 1. szám

A MŰVEZE1 V : ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE \TALOS LAPJA / A Budapest, VIII b Kerületi közgyűlések. Kérjük összes tagtársainkat, hogy az itt következő közgyűlési jegyzéket mindenki nézze át, keresse ki, hogy az a kerületi egyesület, melynek ö is tagja, mi­kor tartja a közgyűlését és vegyen azon részt. Ez er kötési kötelessége minden tagtársnak. Minthogy csak egy hét múlva tartható újabb köz­gyűlés, ha az első nem határozatképes, nyomatéko­san kérjük t. Tagtársainkat, hogy már az első meg­hívásra jelenjenek meg teljes számban, nehogy egy hét múlva újabb közgyűlést kellessen tartani, mikor a központi kiküldött már nem jelenhetik meg. AMTSBLATT DES UNGARISCHEN WERKFÜHRER-VERB ANDES __ Német-utca 32. rolyi-utca 40., Vranák-féle vendéglő. Központi kiküldött: Urbán Béla, a számvizsgálóbizottság elnöke. XII. fizd. 1939 január 8., határozatképtelenség esetén január 15-én délután 3 órakor, Olvasóegylet. Központi kiküldött: Kauert Rezső szöv. titkár. XV. Salgófarján-Acélgyár, 1939 január 15., határozat- képptelenség esetén január 22-én délután 4 órakor, Olvasó- egylet. XXXI. Budapest-Kőbánya, 1939 január 5., határozat­képtelenség esetén január 12-én d. u. 6 órakor, X., Kőbánya, Martinovits-tér, Szalay-féle vendéglő. Központi kiküldött: Fischer Béla szöv. aielnök. XXX//. Kispest, 1939 január 7., határozatképtelenség esetén január 14-én délután 6 órakor, Kispest, Horthy Miklós-út 20., Általános ipartestület. Központi kiküldött: Fischer Béla szöv. aielnök. I. Óbuda. 1939 január 8, határozatképtelenség e.setéu január 15-én délután 4 órakor. III., Óbuda, Polgár-utca 13., Weisz-féle vendéglő. Központi kiküldött: kovácsi Bella Mihály szöv. elnök. II. Szent Istuánváros, 1939 január 15., délután i/*4 óra­kor, határozatképtelenség esetén január 22-én, V„ Váci-úl 50. Központi kiküldött: Kauert Rezső szöv. titkár. III. Erzsébetváros, 1939 január 15., határozatképtelen­ség esetén január 22-én délelőtt 10 órakor, VII.. Holton- hiller-utca 21., Riesz-iele vendéglő. Központi kiküldött' Pákozdi Lajos közp. v. tag. IV. Józsefváros, 1939 február 5., határozatképtelenség esetén február 12-én délután 4 órákor, VIII., József-körűl 46., Bandl-féle vendéglő. Központi kiküldött: Pákozdi La­jos közp, v. tag. V. Ferencváros, 1939 január 4., határozatképtelenség esetén január 11-én délután 6 órakor, IX., Soroksári-út 56., Zsin-féle vendéglő. Központi kiküldött: Wapaletzku Ká­roly szöv. aielnök. VI. Győr, 1939 február 2., d. u. fél 3, Ki lián-féle ven­déglő. Vili. Üjpest, 1939 január 5,, határozatképtelenség esetén január 12-én délután 7 órakor, Újpest, (íróf Ká­XLV. Tatabánya, 1939 január 22., határozatképtelenség esetén január 29-én délután 3 órakor, Altiszti kör, nagy­terem. Központi kiküldött: Kauert Rezső szöv. titkár. LV11I. Pestszenterzsébet, 1939 január 15., határozat­képtelenség esetén január 22-én délelőtt 9 órakor, Kos­suth Lajos-utca 9.., Szilva-féle vendéglő. Központi kikul* előtt: Kauert Rezső szöv. titkár. LX. Krisztinaváros, 1939 február 1., határozatképtelen­ség esetén február 8-án déLulán 6 . órakor, Krisztina-körút 8—10., Pozsony-vendéglő. Központi kiküldött: Geszti Ala­dár közp. v. íag. LXVI. Csepel, 1939 január 8-án délelőtt 9 órakor, hatá­rozatképtelenség esetén január 15-én, Erzsébet-utca _64,, Művezető Otthon. Központi kiküldőit: Kovács Béla közp. v. tag. LXVIl. Építési munkavezetők, 1939 február 5., hatá­rozatképtelenség esetén február 12-én d. u. 3 órakor, Bandl- féle vendéglő, VIII., .iózsef-körút 46. Központi kiküldött: Pákozdi Lajos közp. v. tag. /.XX. Győr, 1939 február 2., határozat képtelenség ese­tén február 12-én délután 4 órakor, Kilián-féle vendéglő. LXXV. Dorog, 1939 március 5-én délelőtt 11 órakor, határozatképtelenség esetén március 12., Altiszti Kör. Szövetségünk házai: v v •> v v v v V V * l hu., * MlhSZÖÍIi * j Kálmán-lér 5. j v A A A A A A A A A A * •> <• v c­* * ,J * VIII., * Német-utca 32. * * Széhház •: A A A * X A %'v v •> •> v v %*• v v •: > <• V V Vili., * GÓHJO-Ulca 6. V V *:• v * v •:» > V V v V V V V V V v • Csepel, « Erzsébet-utca * 64. r. .% A a A a A Öntudatos szakember üze- D I I f* 'fel A M M T Ä U í T C C T mében csakis önkenő eredeti 0 K ÍP u Mi Ifi Ifi I V I™ I I C « I használ, mely minden másfajta tömítés élettartamát felülmúlja és teljes üzembiztonságot nyújt Árajánlattal, mintával szívesen szolgálunk. — Tisztelt vevőink­nek Burgmann évkönyvet uuüszaki segédkönyv) kívánságra díj­mentesen bocsátunk rendelkezésre. Kapható a vezérképviseletünknél: Apor LeO lim- es mflszahl vállalat , . BUDAPEST. V., KRESZ GÉZA-UTCA 45 (volt Ügynök-n.) Telefon : 290-870 MAGYAR GYÁRT MANY!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék