Magyar Óra és Ékszeripar, 1935 (13. évfolyam, 13-24. szám)

1935-07-01 / 13. szám

Megje lenik 1-* i és 15-én Budapest, 1935. juiiis . DMAffi orne HIVATÄLQS’LAPaJA ЬВ IA ЮЕР. И Н0И.08Ш Ä BUDAPEST. ÄMTUCHBÖ ORQÄWDSa BUDAPESTED ÜHHMÄCHEB­6EN0$$r Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Károly klrály-út 3/. Telefoni Jóisef S52—00. Vezérképvíselő: NEUWALD SAMU Elárusitás kizárólag: SzOITige tagok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék