Magyar Óra és Ékszeripar, 1940 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-01 / 1. szám

jfungáanS asztali óráit orah nagy va Hubert József laszlékL an Budapest, IV., Károly-körut 18. — Telefon: 189-625. A-BUSAPESTi» ÓRÁSÍPARTBSTU1<ET 0ЙШЕ OFFIC DEUCOfiP.D1 rHORlOQER$ Ä BUDAPEST HiyATALOS-LRRJA, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Károly király-út 3/a. Telefon: 135—200. AMTLICHES ORGAN DER BUüAPBSTEa UHRMACHER“ ßEN0$SEN5CfflFli ” n~ aVHI. évfolyam 1. szám Megjelenik 1-én és 15­Kun és Krusbak Cégtulajdonos: Krusbak Márton óra, óraalkalré»z, szerszám arany, ezüst és doubléáru nagykereskedése. Zseb-, kar-, wecker, asztali, inga, japy, schotten, éves és stylórák nagy raktára Olcsó fornitura árak. BUDAPEST, VII. KÁROLY-KÖRUT 26. TEL.; 388-112. Uj önállósításnál előnyős fizetési feltételek, Képviseletek: Optima, Langendorf, Lanco, Hercules. Orator, Mauthe, Texa, Solora, Liga, Union, Salambo stb. Vidéki rendeléseket még aznap elintézek. Fischer Árpád ezQstkoszorűs aranyműves mester Bpest, V. Vilmos császár-ut 10 Telefon: 180-302 Modem gyűrűi minden kirakat dísze. 1 _______ P ostatakarékpénztár: számla 1831 Telefon 142-375 és 142-376 SínilifClí: AFF1NER1E BUDAPEST SCHEID G. A. Aranybeváltás '/,8—6-lg. í ízleli Aráls • hétköznap V28-tól ‘M-ig. V-JZlCll olv • szombaton Va8-tól 2-ig. Budapest, VII., Holló ucca 6. sz Arany-, ezüslötvényezó és választó intézete Ekszeralkatrészek gyára. — Beváltás a legmagasabb napi áron. Nagy aranyéremmel és dísz­oklevéllel kitüntetve. amerikai chromozas Telefon 140-948. Boros Béla aranyozó, ezüstöző és nikkelező műintézete katonai tömegcikk gyártása Budapest. VII. Klauzál ucca 18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék