Papír és Írószer, 1936 (16. évfolyam, 1-11. szám)

1936. január

A MAGYAR PAPÍR ÉS IRÓSZERKERESKEDÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: p. V., Sas ucca 29. I. 56. Tel.: 22-5-29. i Szerkesztő: Dr. FELEKY LÁSZLÓ. iiiniiiniiiiiiaitiiiii (Magyar Általános Papíripar RÉSZVÉNYTÁRSASÁG M Gyár: IV., Ferenc József rakpart 20. H Központi iroda: IV.. Duna ucca 3. ^ Gyár felszerelés alatt: X., Füzér ucca 37-39. :: X., Endre ucca 14-16. X., Kolozsváry út 11/b. I Előfizetési díj egy évre... 12 pengő. A MAPIOSz tagjai részére díjtalan. I Ri pl er József Ede PAP1RNEMÜGYÁR R. T. B UDAPEST, VI., RÓZSA UCCA 55. SZ. TELEFON 25-0-55 Adler és Szigeti 1 PAPÍR ÉS ÍRÓSZER I NAGYKERESKEDÉS | VII., Kertész ucca 35* | TELEFON 40-8-í3 | ALAPÍTVA 1 907 | MOIRET F.ÖDÖN R.T. [ ÜZLETIKÖNYV, IRATRENDEZŐ ÉS ISKOLACIKK GYÁRA BUDAPEST, IX., KÖZRAKTÁR UCCA 24 TELEFON 87-7-03 Saját gyártmányú Papirsapka, Konfetti Szerpentin, Hólabda Lampion, Tombola Álarc ALFA Papír üzem Rt. Budapest, VII, Kisdiófa u. 1 (Klauzál tér sarok) Haertel Walter Tinta és tusgyár Budapest, IV., Cukor u. 5 Telefon: 83-2-73 | ! delta! TÖLTOTOLLTINTA Kiváló minőségű, teljesen ülledékmen* tes, még a legtúlzot* tabb igényeket is ki- ■ elégíti. ® Kapható: kék*feke* te, lila, kék, zöld, pi* ros és barna színek* ben. Gyártja a Magyar Vegypapír és Papirnemű* gyár Részvénytársaság, Budapest, VII., Nürnberg ucca 31 Kérjen árajánlatot. Tel.: 97*2*09. I I ÍRÓGÉP- SZALAG m TARTÓS AJNTAGIjg ÜT- TISZTA IRAS! 0M2AMlU.tR TESTVÉREK Rí Töltőtoll alkatrészek: K1 i p s e k, rugók, (mechanik) nyomósgombok, emeltyűk, tol* tőtoll*gummik, spirálok, tömi* tések az összes méretekben. „Norola“ gilette hegyezők Nagybani gyári lerakat és vezérképviselet: EISER MÁRTON BUDAPEST, V., KLOTILD U. 16. Telefon,szám: 16-1-46. írógépszalag, car* bon, indigó és stens cilpapir, bélyegző* párna és festék újból kapható Magyarországon „PICO“ írógépszalag, indigó és codbonpapirgyár ik. f. t. VI., Erzsébet-tér 13 Telefon: 80—3—11. FELÜLMÚLHATATLAN MINŐSÉGEKBEN „Sólyom“-tinták „Benczúr“ - festékek Tusok, mézga- oldatok, tubus­ragasztók, bé­lyegzőfestékek stb. ÜZEM ÉS RAKTÁR: VI., Rózsa ucca 95. IRODA: VI., Podmaniczky u. 2. TELEFON 27-1-86. TTTTTTTTTTTT'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék