Papír és Írószer, 1939 (19/3. évfolyam, 1-21. szám)

1939-03-10 / 1. szám

III. (XIX.) évfolyam 1. sz. .7 Budapest, 1939 március 10. PAPIH ES ÍRÓSZER A MAGYAR PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, V., Erzsébet tér 14. Tel.: 382—533 I Megjelenik havonta kétszer. I Előfizetési díj egy évre 20 pengő. A MAPIOSz tagjai részére díjtalan. R1GLER JÓZSEF EDE PAPÍRNEMÜGYÁR RT., VI.. RÓZSA UCCA 55 AZ UJ „HANSA“ PAPIRBESZEGOGEP felülmúlhatatlan speciális papírból készült elszakíthatatlan beszegőszalaggal! Tervrajzok, v levélmásolatok, képek, árjegyzéklapok, stb. stb. beszegésére. A beszegett papírok lerakásánál vagy tekercselésénél a szélek Gépszám 4501. Tekercs száma 4500 Kapható fehér, kék és zöld szinben „Cellophan“ ivek, zacskók Staniol és aluminium lapok „Cellophan“ ragasztó szalag Fényképalbum! és BOKOR Budapest, VII, Sip ucca 3 Telefon: 13 8—088 iilí^ I Adler és Szigeti papír es írószer NAGYKERESKEDÉS | Nagyatádi Szabó-u. 35 TELEFON 140 813 ALAPÍTVA 1907 MOIRET­SPIRAL £i tökéletes Magyar Vegypapír és Papirneműgyár RT. Budapest, XIV. Nürnberg utca 31 sz. Telefon: 297-208 CHKOMO MAGYAR ÁLTALÁNOS PAPÍRIPAR RÉSZVÉNYT ARSASÁG Gyár és központi iroda BUDAPEST, X., FÜZÉR UTCA 37-39 TELEFON *148-420 Müller Testvérek vegyészeti gyár r. t. gyártmányai 70 év óta elismerten a legjobbak Budapest, VI., Lehel utca 27—29. TEL : 493-918 KERTÉSZ M. MARK PAPIRARUGYÁR R T. Budapest, VII, Akácfa u.lQ TELEFON: 140-518 Szabványosított iskolai füzetek Uy [ gyártása v * ty . ixcíxler ciánom 1 / PA PIRARÜ GYÁRA L/ B U DA P E S T,vi., k|mMöizalmál Ö-UTCA 37. Te I efon: 12 9-748. törv.i tedve. GYÁRTMÁNYAIMAT KIZÁRÓLAG PAPÍR- KERESKEDŐKNEK ÉS NYOMDÁKNAK ADOM. ... KÖZVETLEN FOGYASZTÓT NEM SZOLGÁLOK KI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék