Papír és Írószer, 1941 (21/5. évfolyam, 1-24. szám)

1941-01-01 / 1. szám

1) M. XXI. (V.) évfolyam, 1. szám. Budapest, 1941. január 1. RIGLER JÓZSEF EDE PAPÍRNEMÜGYÁR RT. VI, RÓZSA U. 55 KiváaóképI Ujdonsácf T M. . honvédség 1. füzet, 24 lap. 34x49 cm. 934/1. TARTALMA: gyalogság, kerékpáros, gépfegyverosztag, harcikocsi, lovasság, csendőrség, műszaki csapat, tüzérség, vonatcsapat, légihaderő. 934/2. ugyanaz, de a füzet tartalma: je 6 lap = repülőosztag, tüzérség, harcikocsi, gyalogság. 934/3. ugyanaz, mint fent, de más összeállításban. Spirálkötést mű­anyagból is szabadalmazott vál­tozatokban és cserélhető lapokkal is tökéletes kivitelben gyorsan Jtfoiret p. Ödön 7(t ■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIN | Adler és Szigeti papír és írószer I NAGYKERESKEDÉS I (Nagyatádi Szabó-u. 351 TELEFON 222-046 I ALAPIT VA I 9 0 7 ! ^:!l!!lllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!llillllllll!lllll!IIIIIIIIIIII!lll!ll!lllliillinilll!lÍ Preparált befőző átlátszó hártyapapír ívek­ben, szeletekben. Zacskók nyomással és nyomás nélkül fELÜLMUlHATATLAN MINŐSÉGEKBEN „Benczúr“ - festékek „Sólyom"-tinták TÖltőtolltinták, tusok, mézga- oldatok, tubus ragasztók, bé­lyegzőfestékek, pecsétviaszok, Mosz. bakelit-festékdobozok VI. Rózsa-u. 95 TELEFON IS1-180 Özalid ö'Cft. BPEST, VII., NEFELEJTS- UTCA 26. TELEFON: 425-365 llzleli könyv Mosz. drót- és spirálfüzésű füzet­szükségletét közvetlenül a gyártól szerezze be Városi nyomda Debrecen BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 8 DRÓTFONATÚ Mosz. FÜZETEKET gyárt: Kertész M. Márk PAPIRARUGYÁR r.t. Budapest, VII, Akácfa u.10 Qhromo drót/üzése minőség! J. S.STAEDTLER Magyarországi vezérképviselet és gyári lerakat: Budapest, XI, Ballagi Mór-utca 12 Telefon; 456-482

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék