Rádió Technika, 1947 (10. évfolyam, 1-8. szám)

1947-05-01 / 1. szám

Tartalom Villamosság Távolbalátás MŰSZAKI FOLYÓIRAT X/l. ÉVF. I. SZ 1947 MÁJUS Minden jogot fenntartunk, a kivo­natos közlés jogát iß. Rádió- és egyéb műszaki tárgyú cikkeket díjazunk. Kéziratokat nem őrziink meg, de válaszbólyeg elle­niében visszaküldjük. Szerkeszt őség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Erzsébet-körút 17. (Nópszava-könyvkiadó.) Postacsekksz. 5960. Előfizetési díj: Félévre: 2G,— Ft. Negyedévre 10 Ft 50 f. Oldal önálló lesz a rádióipar-----------------------1 KORSZERŰ ERŐSÍTŐ-----------------------2 K özlekedési kiállítás — —--------------5 E mlékezünk ►---------------------------------------6 R ÁBIÓSZER VISZ-------------------------------7 S érült műszerek házi javítása ------!f M i újság a piacon?---------------------- — 11 M IT FEJLŐDÖTT AZ ELEKTRONIPAR -----------------12 T ANFOLYAMUNK-------------------------15 K érdéseink--------—- --------------------— 16 E lőadások---------------------------— —- — 17 Rövidhullámok ------------------------—- 19 T ELEVÍZIÓ TECHNIKÁJA-------------20 E gy érdekes újdonság ---------- 24 A Z EURÓPAI ADÓK ELSŐ HITELES HULLÁMHOSSZAI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék