Rádió és film technika, 1949 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1. szám

JOU&táíy. míkxafetmk, JOüôiàùf pick-up,-ëâ, Muttámvátták, &CŐ0U0Á, me/U exÖAÍ- tëâ, nayífatkaCCá ké aízüt ékek ka p katák + V., Báthory-utca 9 Sietef-an: 328-795 II. rész Nemzetközi forgalomban használt csövek, közép­európai csövek adatai, foglalatbekötések, külön­leges kapcsolások. Ára Ft. Kapható : Népszava a Szakszervezeti Tanács Könyvkereskedésében Budapest, VII., Erzsébet-körút 17. Telefon : 220-026, 223-447. Tariáloni Фт «U „ ' „ A Ä_gl.4al. „Ni'ailcsz Bábéi töblfé ..... ; ' |: ' EGY CSŐVEL ............. % Ultrasebe-sógű Totö.r ...........v. | rE№MAN|íNS MÁGNES EK МЁЙЕ-láöÖIÓSMÉSTER Ä forintos, verr ft&ny) ... ;. V,-. ,, i ...........f. .V . .\ 9 ípafÉC^ffiA-tt^mulzió Шь\г\ \ tcsc) ..............................., * ^. .^2 • Szinkronizálási :-Msérietek . . i 13‘­Szakmai hozzászólás. — Hallás megjavítása íJ, . 14 TOLMACSBERENDEZËS MAGYAR ’ ORSZÁGON ...................................... 15 HANGFREKVENCIÁS ERŐSÍTŐK MËRETEZÉSE ............................... 17 RÖVIDHULLÁMOKON. KÉZI RÁDIÓTELEFON ............. 19 A föld körtérképe Budapest központ" tál .................................. 21 Eterriport. — MRRE közlemények . • 22 RÁDIOTANFOLYAM ........................ 24 Lapböngészéts ......................................... 26 KÉRDÉSEINK. — Hasznos apróságok 28 Beszélgetünk — tervezgetünk ......... 29 ötletek — fogások ................................... 30 ESTI ISKOLA ................................ 32 Tartalomjegyzékek .................... 34 Egymás között. — Szerkesztői üzene­tek ........................................................ 3G Minden jogot fenntartunk, a kivonatos köz­lés jogát is. Rádió- és egyéb műszaki tárgyú cikkeket díjazunk. Kéziratokat nem őrzünk meg, de válaszbélyeg ellenében visszaküldjük. Kiadóhivatal: Budapest VII., Erzsébel’körút 17. I Népszava könyvkiadó). Postacsekksz.: 5960. Minden levelezés a kiadóba küldendő Előfizetési díj: Negyedévre; 10 Ft 50 f., félévre 20 Ft. ügy a Rádió Technika, mint a Rádióvilág előfizetéseit jóváírtuk. Régi Rádió Technika számok (1941-től). va­lamint Rádióvilág kaphatók a kiadóhiva­talban. a pénz e.őzetes beküldése mellett bér­mentve, számonként 3.80 Ft'ért. Tanácsadóórák minden pénteken 17—18 óra között a kiadóhivatalban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék