Szabadalmi Ujság, 1905 (3. évfolyam, 1-24. szám)

F eldmann Gyula magyar tanszer-készítő intézet, Budapest, VI., Felső-erdősor 5. ;• =■ TELEFON 17—23. ===== M inden irányú iskola vezetőinek, tanárainak és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja hazai, saját gyártmányú fizikai, chémiai, természetrajzi és geometriai tanszereit. Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költ­ségvetéssel szolgál iskolék felszerelésénél. = — Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és tanszerek Javítását elvállalja, mechanikai és üvegtechnika! praeczizíós munkákat elfogad. „A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister a Feldmann Gyula-féle phisikai és chémiai tanszergyárat és üvegtechnikai intézetet az enemü beszerzési forrásokul ajánlott hazai czégeк közé utólagosan felvette“. — „Hivatalos Közlöny“ X. 11. 229. Гл -лУ- „olA. -Л, mSílk , 0 0 0 0 0 0 0 0 iiiiiiii|iiiiginiiii!ii!i|ii!|i ill I I. I un» li'iiiiiiniiiniiiiiiiiviiifiniiitiii: w—11ИЦ Bélyegzőket, pecsétnyomókat, keletbélyegzőt, számozó-1 gépeket és minden e szakba vágó munkát a legjutányo- sabban készit az Első magyar ruggyanta bélyegzőgyár és intézet. GEDULDIGER HUGÓ vésnök, Budapest, VII. kér., Váczi-körut 17. sz. ■rniiiii llllllllllllllllllllllllllllllll li!|!llll!lll!lltl!l!liailll!IIIIIIB!l!lllllilllllilll!l!!!lllll!!iail!lllll!lil!lllll!l!l!ll!iai!;a!!!aNIIIIIH!ll!!!l,l!l!l!l I III I I ; Eternit-pala j 1 Azbeszt-cement-pala szabadalma. g I Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, tűzálló és olcsó g tetőfedő anyag. I ETERNIT-MÜVEK л HATSCHEK LAJOS \ I Budapest, VI., Andrássy-út 33. szám. | 1 Telefon 12-92. Sürgönyczim : Eternit Budapest. 1 I ■ Gyár: Nyerges-Újfalu, Esztergom-m. § T I I I .11 Ilii ||1!1111|!!1|1!!1Ш1П!111||||||!!1|||||!111111111Ш!1111!111111Ш1111111!111!111111!1111111111!11111111111111М'!1!111111>1" POSNANSKY és STREÜTZ Városi iroda: Budapest, Podmaniczky-u. 27. Gyár: Erzsébetfalva. Aszfaltmunkálátok l2t5== ■ J Aszfalt fedéllemez, elszigetelő lemez ólombetéttel : facement-tetöfedés. Nedves falak szárazzá tétele. Szab. hövédő anyag gázcsövek, gőzkazánok stb. részére. Hűtőké­szülékek és hidegvizcsövek elszige­telése bevált rendszer szerint. Carbolineum, vasmáz szurokfáklya. AfîPA RI МаЭУаг Gépforgalmi l#ll 11#» Részvénytársaság a Nicholson gépgyár gazdasági gépusztáltáiiak vezérügynöksége. Gözcséplő-készietek elsőrangú magyar gyártmány. GÖZMOZGONYOK minden nagyságban nagyobbitott tüzszekrénynyel. UTIMOZGONYOKIegujabb szerkezetben kiváló nagy erőkifejtési képességgel CSÉPLŐGÉPEK legújabb szerkezetben hosszabbított szalmarázókkal és szabadalma­zott utánrázóval Gazdasági gépgyártás csakis elsőrangú kivitelben VETÖGÉPEK hegyes és sik talajhoz Gözcséplö - készletekre csereüzletek Rövidített levélczim: ,,AGRARIA“ Budapest, V., Váczi-ut 2. sz. Sürgönyczim: „AGRARIA“ BUDAPEST. CLKHEKET MŰVEK, FOLYÓIRATOK, ^ ÁRJEGYZÉKEK ÉS ^ HIRDETÉSEK RÉSZÉRE. Tervek PH OTOLITOGRAPHIAILAG VALÓ SOKSZOROSÍTÁSÁT ESZKÖZLI KOBLINQEK QY4LA PHOTOQHEMIQK/IFIÆI F1ÜINTÉZETE BUDAPEST. VII., CSENQERI-UTQZd 22. TELEFON: 14—61. _____-rj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék