Szabó Szaklap, 1938 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1938. július / 1. szám

modern spo;rtzakók elejekép-i MEGJELENIK ÉVENKÉNT HATSZOR ÉSPEDIG KÉTHAVONKÉNT. :: ELŐ­FIZETÉSI ÁRAK: EGY ÉVRE 5.- P, FÉLÉVRE 3.— P. :: EGYES SZÁM ÁRA 2.— PENGŐ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék