Tejgazdasági Szemle, 1934 (14. évfolyam, 1-24. szám)

XIV. ÉVFOLYAM. TEJGAZDASÁGI SZEMLE 1934. ÉV. Tartalomjegyzék. A késedelmes K. A. B. árjegyzés tanulságai. Dm ......... 29 A tejügyek intézőinek asztalára. ** Bp......................... 39 A főváros tejforgalma 1933-ban. Szerk ......................... 40 A habtejszínekről. Náray Andor ................................. 46 A Főváros érdeke a tejforgalom szabályozásában. Dr. Hunkár Béla ............................................................ 52 A tejszövetkezetek védekezése a hamisítások ellen. Dr. Kisfaludi Imre ........................................................ 54 A tejkérdés megoldásához. Balkay Imre ..................... 63 A tejgazdaság válságáról. Dr. Valkó Rudolf ............. 64 A magyaróvári felső tejgazd. és tejipari tanfolyam új szervezeti szabályzata ............................................. 64 A víz jelentősége a vajgyártó üzemekben ..................... 76 A római tejgazdasági világkongresszus ..................... 84 A"X. Tejgazdasági világkongresszus . T ......................... 95 A budapesti nemzetközi gazdakongresszus ................. 99 A világ vajforgalma ........................................................ 105 A „Butyryl” Magyar Tejtermékek kiviteli Szövetkezet közgyűlése ................................................................ 113 Az Országos Tejgazdasági Szövetség választmányi ülése ........................................................ 117, 180, 230 Az új német sajtrendelet. Dr. Faltin Adolf ................. 125 Az Országos Tejgazdasági Szövetség közgyűlése .......... 126 A doboz sajt gyártása. Hollentunder József ..........136, 143 !SzTparT~Tej"efték55fflése. * Bpest .................................... 169 Az Országos Tejgazdasági Bizottság közlése ............. 181 Az új német sajtrendelet kiegészítése ......................... 189 A vaj tartósságát megrontó tényezőkről. Dr. Gratz Ottó ........................................................ 205, 216, 227 A vajfestés kérdéséhez. Dr. Faltin Adolf.............. 217, 229 Az új tejrendelet tervezete ............................................. 215 Budapesti tej és tejtermékpiac 6, 16, 24, 34, 44, 56, 68, 78, 86, 96, 108. 118, 128, 138, 146, 156, 164, 174, 182, 192, 200, 210, 220, 232 Dohpz vagy ömlesztett sajt gyártása. Hollentunder József 7777777.......................................................... 43 Érdekes felhívás a német tejtermelő gazdákhoz. N. A. 64 Eljárás az ónfóliák feketedésének megvizsgálására, b. Baithner Károly ........................................................ 152 Előre nem látható kiadások. Dr. Kisfaludi Imre .... 197 Fogyasztási tej Olaszországban. Hajdú Hugó 94, 103, 114 Franciaország tejtermelése dióhéjban. Kovács Éva 134, 143 Fémek a tejben és jelentőségük. Dr. Gratz Ottó 151, 162, 169, 179, 187 Gondolatok és javaslatok az osztrák tejgazdaság vál­ságának leküzdésére. (Sz.) ..................................... 12 Gerlei Lajos vezérigazgató nyugalomba vonult .......... 180 Hírek 8, 15, 22, 33, 47, 58, 66, 76, 85, 100, 106, 117, 127, 137, 145, 154, 173, 181, 191, 199, 209, 222, 231 Hogyan fejjünk? Szvitek István ............................. 205, 218 Jégrendelet ....................................................................... 100 Könyvismertetés 8, 18, 59, 70, 88, 107, 120, 137, 155, 173, 194, 222, 234 Külföldi piacok 7, 17, 25, 35, 45, 57, 69, 79, 87, 97, 109, 119, 129, 139, 147, 157, 165, 175, 183, 193, 201, 211, 221 Külföldi Szemle 33, 48, 59, 80, 121, 130, 158, 176, 194, 212, 223 Milyen intézkedések szükségesek a tejrendelet érvé­nyesítésénél. Dr. Elek István ................................. 51 Megoldható-e a tejkérdés a szarvasmarhatenyésztő szövetségek útján? Sz. ............................................ 66 Meghívó a „Butyryl” Magyar Tejtermék-kiviteli Szö­vetkezet I. évi rendes közgyűlésére ..................... 93 Meghívó az ürsz. Tejg. Szövetség közgyűlésére 103, 113 Magyar Sajkivitel Németországba. V. fí ........................ 163 Nemzetközi tej és tejtermékpiac ............. 47, 99, 172, 205 Német propagandamunka a tej és tejtermékek értéke­sítése céljából ........................................................ 219 Összehasonlító kísérletek az ömlesztett sajtok burko­lására szolgáló ón és aluminium lemezekkel. Csi­szár József ................................................................ 74 Olaszország Tejgazdasága. Dr. Gratz Ottó ................. 91 ~Ün is vegyen részt TT. .................................................. 172 Protekció és egyéb helytelenségek. (Dm.) ................. 1 Pályázati hirdetmény ..................................................... 166 Piaci jelentés 7, 17, 25, 35, 45, 57, 69, 79, 87, 97, 109, 119, 129, 139, 147, 157, 165, 175, 183, 193, 201, 211, 221, 233 Rendelet .................................................................... 3, 32 Robicsek Ödön. Hajdú Hugó ............. 83 Statisztikai és becslési adatok tejtermelésünkről .... 55 Sajtlegyek fellépése és leküzdése ................................. 76 Tájékoztató forgalmi adóváltság dolgában ................. 4 Tejgazdiasági benyomások Macedóniában. Dr. Gratz Ottó ........................................................ 12, 21, 30, 42 Tolnamegyei küldöttség a földmívelésügyi miniszternél 53 Tejtermékek bírálata az Országos Mezőgazdasági Ki­állításon ..................................... .............:............... 55 Tejszövetkezetek perbírságolási joga. Dr. Kisfaludi Imre ........................................................................ 73 Tejvállalatok védekezése a tejhamisítások ellen. Dr. Kisfaludi Imre ........................................................ 134 Uj vaj és sajtrendelet Németországban. Szerk ............. 43 ^JLJj_ osztrákAejtörvény. Dr. Valkó Rudolf ..................... 162 Ultrament vajcsomagoló papír ..................................... 189 Vajkészítőgépek vámmentes behozatala ..................... 99 Vajárak alakulása — angol vajpiac. V. R. dr..................154 Versenytárgyalási hirdetések ......................................... 184 Attila-ny. rt. Budán, I., Szt. János-tér 1/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék