Tejgazdasági Szemle, 1935 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1935-08-15 / 15. szám

162 TEJGAZDASÁGI SZEMLE 1935. augusztus 15. CAPORIT tejgazdasági és tejipari fertőtlenítőszer. Kérjen ismertetést. — Eredeti csomagolások : 1, 10, 25 és 50 kg. leghatásosabb és leggazdaságosabb; erÖS desinficiáló és szagtalanító tulajdonságokkal. Gyenge szaga hamar elillan, hasz­nálatra azonnal kész és igen olcsó. Forgalomba hozza; »BIOKÉMIA11 LABORATORIUM Budapest, VI., Izabella-u. 73. TELEFONSZÁM: 19-9-91. Ne küldje pénzét még a kultúrákért is külföldre, mert hazai készítményeink legalább is ép oly megfelelőek, amellett olcsóbbak. Szint enyészetek vaj, tejfel stb. készítéshez, kultúrák vajkészitéshez JOGHURT FERMENT Sajtolló, vaj-, sajtfesték stb. beszerezhetők Br. Román Jenő tejbakteriológlal laboratóriumában. BUDAPEST, VI., IZABELLA-U. 73. TEL: 19-9-91. í.'"_ ....... ||j Kérjen díjtalan ismertetéseket. {[[ ■ . ­igénylő művelete. A jól kinyomkodott sajtolt 3—4 percre 55— 60 C fokos meleg vízbe rakjuk s azután újból kinyomjuk. Ezt az eljárást hiáromszor-inégyszer, illetőleg addig ismételjük, amíg lehetőség szerint iá sajtból az összes savói ki nem nyomtuk. A savótlanítás utáni a sajtot két féldarabból álló s gyűrűvel összefogható, lyukas 'faformába helyezzük és még néhányszor erősen kinyomjuk, közben 1—2 percre újból 55-—óö C fokos meleg vízbe helyezve, hogy a savótól minél tökéletesebben meg­szabadítsuk. Ezután a sajtnak a formából kiálló két végébe - tetszetősei:!) alak elérése érdekében — fából készített kicsi dugói nyomunk, a sajtot a formából kivesszük és két végét tenyérrel hengeresre formázzuk, hogy az egész sajt hördóalakot nyerjen. Az ekként elkészített sajtot 21 óráig 9%-os sóoldatbari (50 liter vízhez 4.5 kg. só) áztatjuk s azután füstöljük. A füstölés az ostyepka készítésének másik .1 (nyes művelete. Nagyon ügyeljünk arra, hogy a sajtot túl ne füstöljük. Az os- tyepka füstölésére csak nagyobb területen szétoszló gyenge füst alkalmas, ezért a kémény vagy más, húsfélék füstölésére általá­nosan baszinált füstölök erre « célra nem megfelelők. Leghelye­sebb az ostyepka-sajtokat kicsi ’füstölőházakban hasított nádból készített kantárokbain a tetőre felakasztva füstölni, félen taná­csosabb erősebb, nyáron gyengébb füstöt alkalmazni. Az os- lyepka füstölése 4 napig tart. Füstölés után « sajt azonnal érté­kesíthető. A párenyica készítésének első műveletei azonosak az os- tyepka gyártásával. A -tej beoltását ennél is 32 C fokon végezzük és az alvadást úgy szabályozzuk, hogy 25—30 perc alatt követ­kezzék be. Az alvadékot is hasonlóan aprítjuk fel és nyomjuk össze az üst fenekére, mint az ostyepkánál, majd ugyancsak 'azonos módon ledaráljuk és 3/4 literes ürtartalmú mércébe töm- jük.A mércéből kivéve szintén 32 C fokos meleg savóba tesszük és a savót belőle jól kinyomjuk. A savótól lehető tökéletesem megfosztott sajtanyagot azután darabokban faedénybem vagy ónozott bádogtálban 24 óráig 20 ti fok hőmérsékleten érleljük, savanyítjuk. A megér lelt sajtot vékony s tenyérnyi szélességű darabokra vágjuk, majd 55—60 C fokos meleg vizet öntünk rá s abban addig keverjük, amíg a sajtdarabok egy tömeggé állnak össze. Az összeállt sajttömeget a meleg vízből kivéve kézben né­hányszor meghúzigáljuk, majd ismét meleg vízbe rakjuk, és má­sodszor, sőt esetleg hárntadszőr is illeghúzgáljhk. Ezután desz­kám tesszük és 4—5 méter hosszú) tenyérnyi széles szalaggá nyújtjuk. A kinyújtott szalaikot 1 percre 15%-os sós vízbe (10 liter vízhez 1.5 kg. só) mártjuk és deszkán íelgömbülyítjük. A szalag felgöm'bölyítését mindkét végén kezdjük. Az egyik végét jobbra, a másikat balra hajtjuk, úgyhogy két összefüggő csomót kapjunk. A két csomót szorosan egymás mellé állítjuk és sajt- tészátból készített fonott lánccal két Helyen körül k ti tjük. A ikötőlátacot akként .készítjük, hogy a savanyított sajt- ányiagöt 55—60 C fokos meleg vízbe tesszük s megpuhuló sa után kézben mindaddig húzogatjuk, amíg zsineg vékonyságúra ki nem nyúlik. Nyújtás közben a sajtanyagot többszőr meleg vízbe márt­juk. A kellő vékonyságúra kinyújtott sajtanyagot végül •tűzoltó- fonás szerint összefonjuk. Az elkészített parenyioát kb. egy óra hosszáig pihentetjük, majd deszkára helyezzük s 4—5 napig az oslyepkához hasonlóan füstöljük. Füstölés alatt á sajtókat naponta kétszer forgatjuk. A hiegfíisiöit párenyica azonnal árubabocsátható. A piarenyica-sajt füstölés nélkül is forgalombahozhaló (az eredeti felvidéki ,is így került forgalomba), de akkor készítése illáin 5—6 napig szikkasztjuk. Újabban nagyobb kereslet mutat­kozik a füstölt árú iránt. Az elmondottak szerint készített megfüstölt ostyeptoa- és páreilyica-saji 4Ö—45 dkg. súlyú. Egy ktg. ostyepka és parenyioa készítéséhez, a juhtej szárazanyag- és zsírtartalma, illetőleg a laktáció időpontja szerint, 6—9 liter lej szükséges. Egy kg. pare- nyica-sajt mai ára 1.50—1.80 P. így feldolgozva tehát egy liter juhtej átlagban brutto 23 fillérért értékesíthető, Az Országos Tejgazdasági Bizottság julius hóra az elsőrendű pasztőrözött teává j nagybani elszámolási árát kg-ként 2.489 P-ben állapította meg. SAJÁT GYÁRTMÁNYÚ UVEGZÁRÓLEMEZ paraffinozva, egy és kétszínű nyomással, napjelzéssel a legtökéletesebb kivitelben kapható CORIOLA gyárnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék