Üvegesek Lapja, 1933 (7. évfolyam, 1-12. szám)

5W6 (üß^sö/to VII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1933. JANUAR 1. 1. SZÁM. • • ÜVEGESE AZ ÜVEG- ES PORCELLANKERESKEDOK ES ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSI DÍJ: Negyed évre .................................1*80 pengő Félévre .................................... . 3*50 „ Egész évre............................ .... 6.— ,, JT" T ADTA . ■Ausi, \7~e*c MOZAikMÜVESEK, TURÖRÜVEG-EDZŐK ES • ÜVEGVÉSÖK, ÜVEGHAJLÍTÓK, ÜVEG-, POR­CELLÁN- ÉS FAYENCEFESTŐK, KÉSZÍTŐK IPA RTESTÜtETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., RÁKÓCZ1-ÚT 12. I. EMELET. Laptulajdonos a ,,Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete” Budapest, VIJ., Rákócziéit V. “iii=iii=iii=m=iii=m=!ii=m=!iJ=iii=m=m=iii=iii=m=iii=iii=iii=iii=iiis ni ____ _________ __________________fL_________ III ni FISCHER TESTVEREK III Ili ÜVEGCSISZOLÓ ÉS TÜKÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ■= Telefon: 32-4-97, 36 6 19 BUDAPEST, Vili., KOSZORÚ-UTCA 30 Alapítva: 1904-ben = GYÁRTMÁNYAINK: ÁLLANDÓ RAKTÁR: ||| m ÜVEGCSISZOLÁS TÜKÖRKÉSZÍTÉS Üvegezés, homályosítás-, réz- és ólomfoglalatú díszmű üvegezés MÁRVÁNYÜVEG FALBÜRKOLÁS ÜVEGH AJLITÁS TÜKÖRÜVEGBEN TÁBLAÜVEGBEN MARVÁNYÜVEGBEN Egyszerű (finnszalag tükörben) Sima és csiszolt poliert tükörben Keretekben, szentképlapokban. Ili \\\ ÜVEGHAJLÍTÁS Keretekben, szentképlapokban. ^lll=tliaill=!ll=lil~l(l=l!l=MI=MI=lll=IIIHlli2lll=lll=lll=lll=lll=IU=MI=MI^ KEPEK, KÉPKERETEK, >9 KEfftE TLÉCEK legnagyobb választékban Vúd­lAff Í6Sy fóti Kérjen bérmentesített árjegyzéket! Hoffmann Ferenc gyárában kaphatók Budapest, IV., Gerlóczy-u. 5. Telefon: 894 — 95. 893—05. ZAGYVAPALFALVAI ÜVEGGYÁR RESZV.-TARS. KÖZPONT: BUDAPEST, VII., KÁROLY KIRÁLY-UT3/C. Telefon: József 37-9-33. GYÁRTELEP: Zagyvapálfalva Telefon: Salgótarján 29. Gyárt: Fourcault táblaüveget IVs—4 Speciálüveget 4Vs- 6 % vastagságban, mouslin és jégvirág üveget.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék