Üvegesek Lapja, 1935 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

Y fh IX. ÉVFOLYAM 2 MM BUDAPEST, 1935. JANUÁR 1. 1. SZÁM. ÜVEGESEK LAPJA AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDÖK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGYESÍllETÉNEK HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSI Díj Negyed évre ...............................1-80 pengő Félévre .......................... 3'50 „ Egész évre . ... 6.— ,, Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 12. I. EMELET. Telefon: 34-9-32. _________________________________MEG1ELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN. ____________ Laptulajdonos a „Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete” Budapest, VII., Rákóezi-út 12. A BUDAPESTI ÜVEGESEK, ÜVEGCSISZOLÓK, ÜVEGEDZŐK ÉS ÜVEGVÉSÖK, ÜVEGHAJLÍ- TÓK, ÜVEGFONCSOROZÓK, ÜVEGFORRASZ- TÓK, ÜVEG-, PORCELLÁN- ÉS FAYENCEFES- TŐK, MOZAIKMÜVESEK ÉS TÜKÖRKÉSZITŐK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA 1934-1935 Az Ipartestület elnöksége, elöljárósága, az Üveg- és Porcellánkereskedők és Üvegesek Országos Egyesülete és az Üvegesek Lapja az évforduló alkalmával a kartársaknak, kedves családjuknak és vala­mennyi előfizetőjének boldog újeszftendőt kíván. Ne legyen ez a jó kívánság merev sablon, legyen ez a lélek mélyéből fakadó meg­győződés, legyen kifejezője a jobb sorsunkba vetett hitünknek és erős akarásunknak! Fakadjon belőle bőséges áldás a mi sokat- szenvedett magyar Hazánkra és jobb sorsra érdemes szakmánkra! Az Ipartestüiet elöljárósága. Évfordulóra... Ismét idősebbek, tapasztaltabbak vagyunk egy hosszú év tanulságaival. Ismét átvészeltünk egy ke­mény, megpróbáltatásokkal teli esztendőt. Ismét ott vagyunk, hogy kifejezzük a jobb jövőbe vetett remény­séget, mert e nélkül igen sivár volna ez a mi min­dennapi kemény munkánk . . . Mert kemény munkát jelentett az elmúlt 1934. év a szakma minden tényezőjére. Különösen ke­mény feladat volt megbirkózni az ipartestület élén az elénk tornyosuló nehézségekkel, s teljes embert, egész férfiút kivánt a szakma hajóját vezetni a fel-feltor- nyosuló hullámokkal szemben. Már-már ott tartot­tunk, hogy az egész vezetőség energiáját és kedvét vesztetten visszaadja a megbízatását és átadja a he­lyét, mert úgy látta, hogy a szakma problémái napról- napra súlyosbodnak, s mind bonyolultabbak lesznek. S ha nem lettek volna az elmúlt évben olyan jelensé­gek, amelyek bizalmat lelkesedést öntöttek a vezető­ség minden tagjába, ha nem lettek volna olyan meg­nyilatkozások, amelyek a helyen való kitartást paran­csolták volna: ma nem erről a helyről üdvözölhetnők az újesztendőt. De az ember úgy van azzal, hogy a visszaemlé­kezésben nem szívesen idézi fel a kellemetlen dolgo­kat, hanem inkább a kellemesekre, a jókra szeret visz­SCHWARZ A, és FIAI TÁBLAÜVEG ÉS TÜKÖRŰVEG NAGYKERESKEDÉS „ŰVEGUDVAR.“ BUDAPEST, VI., PAULAY EDE=UTCA 25-27. SZ. TELEEONSZÁMOK: AUT. 103-69. és AUT. Q29-89. SÜRGŐNYCIM: „ŰVEGUDVAR.*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék