Üvegesek Lapja, 1936 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

X. ÉVFOLYAM £ m BUDAPEST, 1936. JANUÁR 1. 1. SZÁM. ÜVEGESEK LAPJA AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZlGOSEGTESÜIETÉNEK HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSI Díj Negyed évre ........ 1-80 pengő Félévre..........................................3'50 „ Egész évre . ... 6.— „ A BUDAPESTI ÜVEGESEK, ÜVEGCSISZOLÓK, ÜVEGEDZŐK ÉS ÜVEGVÉSŐK, ÜVEGHAJLÍ- TÓK, ÜVEGFONCSOROZÓK, ÜVEGFORRASZ- TÓK, ÜVEG-, PORCELLÁN- ÉS FAYENCEFES- TŐK, MOZAIKMŰVESEK ÉS TÜKÖRKÉSZITŐK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 12. I. EMELET. Telefon: 34-9-32. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN. Laptulajdonos a „Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete" Budapest, VII., Rákőczi-út 12. A SZERETET ÜNNEPÉN Irta: Székács Antal, a Felsőház tagja, a Budapesti Üvegesek Ipartestületének díszelnöke Karácsony ünnepén áhitat szállja meg a lelkeket. Elmélkedünk a múlt és jövő felett. A visszapillantás valóban szomorú, lesújtó, hely* zetet tár elénk: mindenkinek harcát mindenki ellen. A nemzetek állig felfegyverkezve farkasszemet néznek egymással; még a békét is fenyegető újabb világhábm rúval akarják kikényszeríteni. A gazdasági válság évek sora óta mindjobban elmélyül és hogy rövid öt év óta mennyire leromlottak hazánk gazdasági viszonyai, mi sem bizonyítja meggyőzőbben, mint a nemzeti jövede* lem alakulása, mely 1928 tói 1933dg 4383 millió pengői ről 2230 millió pengőre, tehát a felére esett. Ezek a rideg számok pedig azt jelentik, hogy a vásárló erő fe= lére csökkent, vagyis népszerűén szólva, a fogyasztó ÓLOMKRISTÁLY LEGOLCSÓBB F I N 0 Hl l'TÓ M Á L! OSEPHíNENHÜTTE" AKTIENGESELLSCHAFT KRISTALLGLASWERKE IN PETERSDORF (RIESENGEBIRGE) VILÁGHÍRŰ nemes ólomkristálya VEZÉRKÉPVISELŐI ÉS EGYEDÁRUSITÓI : SCHNEIDER És TÁRSAI ÜVEGCSISZOLÓ ÉS TÜKÖRGYÁR BUDAPEST, Vili., VIG-UTCA 34. TEL. 35-9-82. LEGÚJABB EREDETI GYÁRI FORMÁK. DÚS VÁLASZTÉK. KRISTÁLY ÉS SZÍNES ÁRUK, MŰVÉSZI MINTÁK. CÉLSZERŰ AJÁNDÉKTÁRGYAK. SAJÁT FINOMÍTÓ ÜZEM. MAGAS ÓLOMTARTALOM. GYÉMÁNT CSILLOGÁSÚ ÜVEGEK. IGEN OLCSÓ ÁRAK KÉZIMUNKA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék