Üvegesek Lapja, 1938 (12. évfolyam, 1-12. szám)

XII . ÉVFOLYAM' *7 ^ jBUDAPEST, 1938. JANUÁR 1. 1. SZÁM. ÜVEGESEK LAPt* AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGYEStJlETÉNEK HIVATALOS LAPJA ELŐFIZETÉSI Díj Negyed évre ................................ 180 pengő . ... 6.— ” Negye Félévre Egész évre Itv té teC^tVjó'Z>3®X -oiSZOLÓK, Ni» ^ vtSŐK, ÜVEGHAJLÍ­* íjNCSOROZÓK, ÜVEGFORRASZ­ÜVEG-, PORCELLÁN- ÉS FAYENCEFES- TÖK, MOZAIKMÜVESEK ÉS TÜKÖRKÉSZITŐK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, Vili., lüARMINCKETTESEK-TEBE 2. I. 12, Telefon: 1-349-32 Laptulajdonos a „Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete” Budapest, VUl., Harminkettesek-tere 2. KERESSE Á 19 MEGBÍZHATÓSÁG BÉLYEGET"!... Ez a bélyeg igazolja Önnek, hogy mindennemű üvegárut, amely gyárunkból kikerül, gondosan megválasztunk és kidolgozunk. T BUDAPEST, Vili., KOSZORU-UTCA 30. KÉPKERETEM, KERETLÉCEK, SZENTKÉPEK, OLAJFESTMÉNYEK LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN HOFFMANN FERENC KÉPKEBEIGYÁRÁBAN kaphatók KÍVÁNATRA ÁRJEGYZÉKET DÍJTALANUL KÜLDÖK Telefon: 1-892-39. 'BUDAPEST ÄLAPITTATOTX 1880 Telefon: 1-893-05. ALAPÍTÁSI ÉV 1907 TÖRÖK BÉLA ÜVEGCSISZOLÓ- ÉS TÜKÖRGYÁR Budapest, V., Kádár ucca 8. TELEFON: 1-129-80. Legnagyobb teljesítőképesség m. JgjTfwl.AA'BBBKMlflaMH

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék