Vegyészeti Lapok, 1912 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-05 / 1. szám

VII. évfolyam Budapest, 1912. január 5. * J Л / ~T<. t e 0’ E1 1. szám VEGYÉSZETI LAPUK' SSZES VETTTíLII ll'MÄIM Ш A kUU 1 H.HNQL0M KÉRDÉSEIT, ШШ№* FELKAROLÓ SZAKLAP AZ ÖSSZES A MAGYAR VEGYÉSZETI GYÁROSOK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. BUD AI* JEST, V. kér., Váci Gőzgépek preciziós-tolattyus, vagy szelepes vezérművel (Müller szabadalma) Dugattyús vagy rotációs szivattyúk (Bibus szab.) viz, lúg és sűrű folyadékok számára Szűrősajtók különböző ipari célokra Centrifugák ingó vagy szilárd orsóval I r Lepárló-készülékek (Kestner szabadalma) utólérhetetlen magas lepárló képességgel Száritó-készülékek (Huillard sz.) legújabb redőny-rendszer út (Csaklya-utca Vákuum-készülékek különféle kivitelben Lepárló-készülékek és finomitó-kés/.ülékek Öntöttvas-készülékek az oldalfalakba ' fütőkigyókkal. gáz- vagy na Kettős kazánok, autoklavok, trul modernebb kivitelben Jr i Mindennemű rézmunkák. Egyenes ásövekj Telefon 122—30 és 120—: .... 1____________________________________________________ Lh ____________________&- ;.j3§ .Vri;, , : ÍS72/73' Első Magyar L’(lo Pamut-, Тгашй- и iaiafa RajtfezíisSár LEVY JAMES, Pozsony, VI. Csakis törvényes védjegygyei ellátott áruink valódiak. Levélcím: Levy James, Pozsony, VI. □ 1E1CHEL és HEISZLER Telefon: 50-85 ás 98—Ю. VEGYIPARI GÉPGYÁR R.-T. BUDAPEST, X., NOSZlOpy-ntta 1. SZ. (КбЬЙПУО) Állomás: Kőbánya alsó pályaudvar, vaggoakíldsményak részére sgját iparvágány. Reichel is Heiszler Telefou. Szesz-, élesztő- és vegyipari gyárak teljes berendezése. Különlegességek a glycerin-, szirup-, petróleum-, spiritusz-, likőr-, konyak-, élesztő- és mal&tagyártás terén, kivonatoló, falepároló és gőzölő berendezések. Víztisztítók, sör- és dohánygyári berendezések, kazán­kovácsmunkak és vasszerkezetek. Fémöntőde. НД.Т8СНЕК FTFBMIT-DAI A A Íelenkor legjobb szabadalma. LILItllll ГKLM tetőfedő anyaga. Eternit-művek Hatscheh Lajos, Budapest, flndrússy-út 33. SZ.Ä!“;1 ^PALMA К AUCSUK-CIPŐSAROK M aovar lierhauseni Géiff

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék