Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szakiskolait. 474 Szakiskolák. A tanfolyam ügyeit vezető bizottság: a keresk. ifjak társulatának szakmüvelő bizottsága, élén Demeter József elnökkel. Budapesti Aranyosi-féle nyilv. felső kereskedelmi iskola. (Tulajdonosok: Aranyosi Miksa és Fényes Dezső.) (Y, Csanády-u. 19. — Tel. 138—95.) Igazgató: Aranyosi Miksa. Tanárok: Bai-tos Fülöp, Fényes Dezső, Fényes László, Földes Mór, dr. Haimann Hugó, dr. Holma János, Keleti Jenő, Lénárd Gábor, Lajta Ernő, dr. Márki Gyula, Mattu­schek Ricliárd, Scliuszter János, Somogyi István, Teveli Mihály, Timár Izsó, id. Ujházy László, ifj. Ujházy László, dr. Vozáb Jenő, Zilzer Béla. Bőser lános nyilv. felső kereskedelmi iskola. (YI, aradi u. 10. — Tel. 82—15.) Igazgató: Bőser János. Igazgató-helyettes: Bőser Alfréd Edvin. Tanárok: Acsay Ferencz, Barta Jenő, Báder Miksa, dr. Braun Salamon, dr. Friedmann J., Fábián Menyhért, Füst Milán, Crellért Jenő, Hauer Barna, Hornyik József, dr. Kerekes Abris, Kleckner Sándor, Kemény I. Lajos, Keresztesy Samu, Latzer Samu, Lenkei Lehel, Lengyel Gyula, Mészáros Géza, Péter János, Polszter Géza, dr. Schemmel Emil, Schmidt Pál, Stacke István, Steiner Al­bert, Szemző Miklós, Tichy János, dr. Velledits Lajos, Wirtschafter Márk. A Budapesti Kereskedelmi Testület tanoncz és továbbképző iskolája. (V, alkotmány-u. 11.) Iskolai bizottsági elnök: Kunz József, ker. tan. Bizottsági tagok: Goldzieher Géza, Heteés Mór, Károlyi György, Kertész Nándor, Klein József, Leitner M. L., Mihálkovits Szilárd, Mössmer Pál dr.. Neuwelt Jó­zsef, Pintschof J. Mór, Bausch Aladár, Schwarz Ferencz. Igazgató: Bricht Lipót. Igazgató-helyettes: Antalfi Artúr. Tanárok: Czerny József, Demjén Elemér, Erdélyi J. Jenő, Erdős Mór, Hauer Barna, dr. Kovács Jenő, Mé­száros Géza, Oravecz Károly, dr. Simonyi Jenő, Száva János, Vogl Dömötör. Kereskedelmi szaktanfolyam. (V, hold-u. 15. — Tel. 107-08.) Igazgató : Köpesdy Sándor, ny. főgymn. tanár. Kereskedelmi szaktanfolyam. Fenntartja a Kereskedelmi alkalmazottak országos egyesülete. Nappali és esti tanfolyamok. (YI, Andrássy-út 67. — Tel. 141—36.) Főigazgatók: Vigh Albert, udv. tan,, Magyar Endre. Igazgató : Aranyosi Miksa, f. keresk. isk. igazg. Tanárok: Ákossy Sándor, Budai Sándor, dr. Czukor József, dr. Haury István, Hives Á. Gergely, dr. Lukács Ödön, dr. Lunzer Róbert, Steiner Albert, Somló Henrik, Kauitzer Erzsébet, Koronya Jolán. Bóth Olga, Strém Ilona, Wilheim Rezsőné, oki. gyorsíró tanítónők. Lovag Károlyné (gépírás). A magyar tanügyi intézet kereskedelmi szak­tanfolyama. (YLH, aggteleki-u. 17.) b) Kereskedötanoncziskolák. II. ker. községi kereskedőtanoncziskola. (II, ponty-u. 3. — Tel. 154-56.) Igazgató: Porzsolt Jenő. Tanárok: Auffenberg János, Biró Károly. Búzás Ist­v án. Kreilisheim Lipót, Landa Yilmos, Lengyel Miksa, dr. Nagy Lajos. dr. Schäfer Illés, Tarczal Viktor. Yajda Pál. VI. ker. községi kereskedőtanoncziskola. (VI, nagymező-u. 1.) Igazgató: Somogyi Béla. Tanárok: Bognár János, Czabán Samu, Havas MihályT Klauber Ernő, Krasznay István, Lenkei Lehel. dr. Moór Pál, Némethy Ferencz, Pintér Dénes. Községi kereskedelmi tanoncziskola. (VH, Rottenbiller-u. 35/7.) Igazgató: Deák Jenő., Tanarok: Cserhalmi Ágost, dr. Horváth Károly, Ká­dár Dávid, Mártonffy Géza, Takács Arnold. VII. ker. községi kereskedőtanoncziskola. (VH, Wesselényi-u. 38.) Igazgató : Lád Károly. Tanárok: Abonvi Simon, Balog Márk,, Bábel Bezső, Böngérfi János, Hajnal Ignácz, Halász Ármin. Kerezsy György, Keleti Adolf, Simon Bertalan, Steiner Bernát, dr. Szabó Mózes, Sziklás Sándor. VIII. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (Fűszeres- és fostékkereskedőtanonczok részére.) (VÍTI. Bezerédj-u.) Igazgató : dr. Jablonkay Géza. VIII. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (Droguistatanonczok részére.) (Vm, Vas-u. 11.) Igazgató : dr. Száhlender Lajos. IX. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (IX, mester-u. 27.) Igazgató: Sebestyén Manó. Tanárok: Ábrahám István, Bognár János, Hermann Emánuel, Kelemen Mór, Németh Lajos, Priváry József, Timár Izsó, Zatkovics Béla. Női kereskedőtanonczisk. és elárusítónői tanfolyam. (VI, sziv-u. 6.) c) Kereskedelmi női tanfolyamok továbbképző (gyakorlati irodai) tanfolyamok és háztartási iskolák. Koronaőr-utcai női kereskedelmi tanfolyam. (I, koronaőr-u. 3.) Igazgató: Hoppe Rezső. Tanárok: Bartos Fülöp, Bozó Józsefné, Fried Jolán. Foglár Erzsébet, Gárdonyi Emil, Pogány Klára, dr. Til­linger Istvánka. Felügyelőnők : Török Tivadarné, Márkus Livia. n. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (II, Batthyány-u. 8.) Igazgató: dr. Körömy Árpád. Tanárok: Auffenberg János, Csizmadia Pál, Cserhalmi Ágostonné, Gyolcs Jolán, Sauersitz Margit, dr. Szabó Vik­tor, Vajda Pál, Viosz Irén. Felügyelőnők: özv. Kul Gáborné, özv. Szutter Pálné. III. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (IH, Lajos-u. 1-3.) Igazgató : Maurer Rezső. Tanárok: Horváth F. Etelka, Janicsek Izabella, Kaiser Gizella, dr. Kiss Jenő, Pilder Mária.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék