Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Fénymásol ópapír. Czim-jegyzék. ím Czim-jegyzék. KLÖSZ GYÖRGY ÉS FIA grafikai műintézet VII., Vilma királynő-út 49. sz. Telefon : József 340-81 és József 411-23. Fénymásolópapír FELLNER LEO papírgyára V., Váczi-út 4. Telefon: T 4228-4S, 229-15 «Efel» «Jertagrafia» «Pucele» Féregirtószerek A legjobb POLOSKAIRTÓ CYANGÄZZAL, EGÉR- ÉS PATKÁNYIRTŐ, lakástakarító STANDARD IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 17. FÉLEM. Telefon: József 428—20. Féregmentesítési vállalat KERBER HENRIK Féregmentesítés eyánnal, ablak- lakás­tisztítás, padlóbeeresztés, szőnyeg­porlás, megóvás, javítás, tisztítás és bútorberaktározási vállalat. VIII., Nap-u. 29. — Telefon J 303-86 &8T Lásd hirdetést! Komlósi Takarítási Vállalat Takarít + Cziánoz V. ker., Akadémia-uteza 7. Telefon: Teréz 237—34. Irt poloskát, molyt, patkányt, egeret. Cyangázzal. FEST, TAKARÍT. KÓNYA JÓZSEF Bpest, IX., Mihálkovies-u. 20. Telefon : József 376—00. POLOSKÁT, MOLYT jutányosán irt cyári- és vegyi-gázokkal ,MATTEINE 4-vállalat patkány-, egér-, sváb- és ruszniirtás VI. kerület, Király-utcza 16. szám. Telefon : L 961-38 91 PAX" FÉREGMENTESLTÖ. VÁLLALAT Bpest, VI, Vilmos császár-út 17. Telefon : T 261—06. A legjobb POLOSKAIRTÓ CYANGÁZZAL, EGÉR- ÉS PATKÁNYIRTŐ, lakástakarltó STANDARD IV.. KOSSUTH LAJOS-UTCZA 17. FÉLEM. Telefon: József 428— 20. Férfi divatáru kereskedő Fehér M. Miksa, IV, Károly-körút 16. Tel- T 286-13. Mangold Béla Kolos IV. kerület, Váczi-utcza 15. sz. Telefon: T 210-67 Férfi ru ha-zsibárusok Ehrenfeld Arnold, VI, kazár-u. 13. Filut G. Hermann, VIII, Dobozí-u. 3. Freuden S., VIII, népszínház-u. 49. Friedmann Márton, VII, kisdiófa-u. 7. Gál Miksa, V, yáczi út 18. Guttmann Jenő, VI, Paulay Ede-u. Lissauer Sándor, VII, fiumei út 17. Morgenstern Mór, VI, kazár-u. 11. Német Elemér, II, ostrom-u. 31. Rádai Dezső, VI, Andrássy-út 91. Bottenberg Sámuel, VI, Paulay Ede­utcza 46. Schmelzer Illés, VIII, fiumei út 25. Wertheimer Miksa, VI, gr. Zichy Jenő-u. 23. Fertőtlenítő­berendezések Bogdány és Társa, központi fűtés, szellőzés, vízvezeték- és higié­nikus berendezések, VI, Izabella­utcza 79. Tel. T 209-88. KURZ R.-T. képv. BARCZA LAJOS műszaki iroda VII., Szövetség-u. 28/a. Tel. J 316-73. Egészségügyi, kórházi, laboratóriumi berendezések stb. Központi fűtés. Víztisztító berendezések. Fertőtlenítők DITRICHSTEIN Takarítási Vállalat 38 éves czég VII., Kertész-utcza 27. Telefon: J i^-M* " 416—oo. II PAX" FERTŐTLENÍTŐ VALLALAT Bpest, VI, Vilmos császár-út 17. Telefon : T 261—00. A legjobb POLOSKAIRTÓ CYANGÁZZAL, EGÉR- ÉS PATKÁNYIRTŐ, lakástakarító STANDARD IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 17. FÉLEM. Talefon: József 423 20. Fertőtlenítőszerek és készülékek BRIXOL MŰVEK világszabadalmazott fertőtlenítő, szagtalanító és illatosító készítmények gyára. Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. Telefon: Teréz 158—23. Magyar Mosó és Fertőtlenítő Gépgyár Részvénytársaság, III, Lajos-u. 115. Tel. Óbuda 625—23. Festékdobozgyár S Fém- és bádogárugy ár , Részvénytársaság VI., Váczi-út 141. § jf SUTelefon L^909-96 és^909-97 Sürgönyczím;: „PRÉSMŰVEK" Festékgyárak és raktárak Berki Festék- és Lakk nagykereskedő Budapest, VI., Szív-utcza 60. Telefon : Teréz 242 -46. Dénes Gyula és Társa, V., Nádor­utcza 38. Tel. Teréz 133—44. GRUBER JÁNOS Festékgyára és bányatermékek raktára. V., Kálmán-utcza 22. szám Telefon : T 230—33. HORVÁTH SÁNDOR ÉS FIAI olaj és gépkenőcs gyári raktára IV., Ferencz József-rakpart 22. Telefon : J 354-35 és J 354-36 Krayer E. és tfrsa festék, lakkgyár V. kerület, Váczi-út 34. szám Telefon : h 905-70, 905-71 Fiókok :V,Váczi-út 6., IV., Királyi Pál-u. 20 FESTÉKGYÁR Hessel Lajos és Társa Utóda KURZWEIL SÁNDOR VIII., Német-utcza 1012. szám. Telfon : József 321—54, 361—01. Festékkereskedők. MÜLLER TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR R.T. Alap. 1867. TINTÁK, TUSOK, MÜVÉSZFESTÉK, ÍRÓGÉPSZALAG, KORONA-KÉKÍTÖ. VI., LEHEL-U. 27/29. TEL. T 226-39, 158-89. Posnanszky és Sterlitz, V., Lipót­körút 27. Tel. 228-29 és 282-85. ULRICH B. J. Budapest, VI., Vilmos császár-út 31. Tel.: T126-07, -08, -09, -10,-11, interurb.68-17. Újdonság : liő- és saválló szab. Subox ólom­máz alapmázolásnak és fedőrétegnek, leg­feljebb két rétegben, minden czéli'a legal­kalmasabb. — Felületegységre számítva a legj utányosabb mázó lat.. Festékkereskedők Ádám Ferencz, II, Szilágyi Dezső­tér 3. Tel. L 984—42. Adler H„ VII, Thököly-út 62. Tel. J 364—58. Auer J. Gyula, VI, Mohács-u. 19. Tel. T 157—56. — és Kisfalvi, VI, Jókai-u. 42. Tel. T 220—84. — Henrik, V, Lipót-krt 29. Tel. T 279—59. Bakos József, X, b. jászberényi út 9. Tel. J 360—03. Balla Ede, V, váczi út 144. BAR0L1N KAROLD Anilinfestékek és vegyi­termékek gyári raktára. VII., Bffurányi-utcza 36—38. szám. Telefon : József 342—46. Bartos Ernő, VI, Lehel-u. 14. Bäsch Mihály festékárugyár rt., VI, Horn Ede-u. 5. Tel. L 994—51, L 985—23. Bauer Árpád, VIII, Madách-u. 21. Tel. J 412—28. Berger Adolf, VIII, József-krt 31/«. Tel. J 301—17. — Aladár, VIII, népszinház-u. 46. — és Wirth, IX, Márton-u. 19. Tel. J 306—35. Berki Dezső, VI, szív-u. 60. Tel. T 242—46. Bernstein Hermann, VI, király-u. 20. Bogdány Izidor, VIII, kálvária-tér 19. Tel. J 325—93. Bolgár Jenő, VI, Vörösmarty-u. 42. Börcsök Lajos és társa, IX, Boráros­tér 2. Tel. J 412—11. Brachfeld Miksa, VII, Wesselényi­u. 28. Tel. J 428—83. — Mór, VII, Thököly-út 3. Tel. J 343—01. Braun Ármin, VI, Teréz-krt 33. — Gyula, VI, Hunyadi-tér 2. Tel. T 121—93. Briller Miksa, VI, Szondy-u. 52. «Budanil» festékeladási rt., V, sas­utcza 27. Tel. L 911—27. Budapesti szobafestők ipartestületé­nek, VII, Wesselényi-u. 73. Csikós László, II, pacsirtamező-u. 32. Tel. J 623—76. Csima Józsefné, özv., II, fő-uteza 21. DÁN ADRIÁN Lenolaj, kencze, lakkok, festékek, ecse­tek és különféle vegyi áruk raktára. VIII., Kisstáczió-utcza 5. sz. Telefon : József 312—59. 4S*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék