Állami Balassi Bálint gimnázium, Balassagyarmat, 1923

Щ ■ • - . ■ - ■ " ■; Í х" : '•.: .\г| 'L 1Э23-1934. tanéT. BALASSAGYARMATI М. KIR. ALL BALASSI BÁLINT FŐGIMNÁZIUM XXIV. ÉVI rr Értesítője KÖZLI: WIESINGER KÄR0LY KiR. IGAZGATÓ. ■ ■ BALASSAGYARMAT, 1924. Nyomatott Hollósy Géza könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék