Állami Községi Polgári Iskola, Balassagyarmat, 1892

A B.-UYARMATI POLGÁRI FIIT- ÉS LEÁNYISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 189J9B. TANÉVRŐL. K Ö Z L 1: TOMESKÓ NÁNDOR igazgató. B.-GYARMAT, 1893. NYOMATOTT KEK LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék