Állami Községi Polgári Iskola, Balassagyarmat, 1946

.... Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. (Berzsenyi) Á B A LÁSSA GYARMATI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA ÉVKÖNYVE AZ 1946-47. ISKOLAI ÉVRŐL. A FIÚISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 39-IK (29+10), A LEÁNYISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 68-IK ÉVE. KÖZLI: KASZNER OLGA I 0 A Z G A ro. Kiadta az iskola igazgatósága, Balassagyarmat, Scitovszky-u. 7. sz. Nyomatott Hollósy Géza Nyomdában Balassagyarmaton. — Cégl\ Fontonyl János. BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék